Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4062/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc họp trực tuyến Ban chỉ đạo thi Phổ thông năm 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 4062/BGDĐT-KTKĐCLGD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 19/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 4062/BGDĐT-KTKĐCLGD
V/v Họp trực tuyến Ban chỉ đạo thi Phổ thông năm 2009

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2009

KHẨN

Kính gửi:

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng.

 

Theo Chương trình công tác năm 2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2009.

Để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009 được diễn ra thuận lợi và đạt kết quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc họp gấp theo hình thức trực tuyến (qua mạng), như sau:

Nội dung: Ban chỉ đạo thi Trung ương và Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh trao đổi về công tác chuẩn bị cho kỳ thi, giải quyết các thắc mắc, khó khăn trong công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009.

Chủ trì Hội nghị: Phó thủ tướng - Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân và các thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thời gian: 1/2 ngày, khai mạc lúc 08 giờ 00 ngày 21/5/2009 (Thứ Năm);

Địa điểm:

- Đối với Ban chỉ đạo thi Trung ương: họp tại Hội trường A, Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội;

- Đối với Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh: họp tại trụ sở của Sở giáo dục và đào tạo;

Thành phần: Hội đồng chỉ đạo thi và Ban chỉ đạo thi Trung ương; Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT các tỉnh, thành phố.

Các sở giáo dục và đào tạo bố trí phòng họp có đủ điều kiện về kết nối internet và các thiết bị thu, phát thông tin cần thiết theo yêu cầu của Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời chuẩn bị văn bản báo cáo tại Hội nghị bằng PowerPoint.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các thứ trưởng;
- Hội đồng chỉ đạo thi và BCĐ thi Phổ thông TƯ;
- Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, Cục KTKĐCLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4062/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc họp trực tuyến Ban chỉ đạo thi Phổ thông năm 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


745
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127