Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3576/BGDĐT-NGCBQLGD về việc tình hình điều chỉnh giá bán sách giáo khoa năm học 2008-2009 về việc khảo sát cơ sở đào tạo để giao nhiệm vụ bồi dưỡng viên chức làm công tác thiết bị ở các cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 3576/BGDĐT-NGCBQLGD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 25/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 3576/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v: Khảo sát cơ sở đào tạo để giao nhiệm vụ bồi dưỡng viên chức làm công tác thiết bị ở các cơ sở giáo dục phổ thông.

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các trường đại học sư phạm;
- Trường đại học sư phạm kỹ thuật;
- Đại học/trường đại học có khoa sư phạm;
- Trường cao đẳng sư phạm;
- Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục.

 

Để triển khai kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo cho các trường đại học sư phạm; trường đại học sư phạm kỹ thuật; đại học/trường đại học có khoa sư phạm; trường cao đẳng sư phạm; Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo) các tiêu chí sử dụng trong khảo sát, xét chọn cơ sở đào tạo để giao nhiệm vụ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông như sau:

1. Đối tượng áp dụng

Các cơ sở đào tạo đã được giao mã ngành đào tạo cử nhân cao đẳng thiết bị trường học không thuộc đối tượng phải khảo sát. Các cơ sở đào tạo chưa được giao nhiệm vụ đào tạo cử nhân cao đẳng thiết bị trường học, nếu có nhu cầu thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông sẽ được khảo sát theo các tiêu chí sau đây.

2. Căn cứ xây dựng tiêu chí khảo sát

- Nội dung bồi dưỡng các mô đun theo chương trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện theo Quyết định số 74/2007/QĐ-BGDĐT ngày 5/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Điều kiện thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định tại Quyết định số 74/2007/QĐ-BGDĐT ngày 5/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Các tiêu chí khảo sát

3.1. Đội ngũ giảng viên và kỹ thuật viên

- Giảng viên lên lớp lý thuyết và thực hành theo chương trình bồi dưỡng là những người có trình độ đại học và năng lực sư phạm trong lĩnh vực thiết bị dạy học; mỗi mô đun có 02 giảng viên/lớp.

- Kỹ thuật viên phải có trình độ cao đẳng trở lên; hiểu biết về nội dung bồi dưỡng viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông; thành thạo trong công tác tháo lắp, sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học; mỗi lớp thực hành theo từng mô đun có ít nhất 01 kỹ thuật viên.

3.2. Cơ sở vật chất

- Có đủ phòng học lý thuyết với quy mô 45 học viên/lớp.

- Có đủ phòng thực hành với quy mô tối đa 25 học viên/phòng.

- Phòng lý thuyết và phòng thực hành có đủ ánh sáng và quạt mát.

- Thiết bị dùng chung: Trang bị đầy đủ các thiết bị dùng chung như bảng, máy chiếu, màn chiếu, tăng âm, loa đài… phục vụ tại các lớp học lý thuyết và các lớp thực hành.

- Có đủ các thiết bị, đồ dùng đáp ứng yêu cầu giảng dạy nội dung của từng mô đun.

- Có đủ các thiết bị dạy học phổ thông cho từng mô đun của chương trình bồi dưỡng (tương ứng với môn học và cấp học). Số lượng thiết bị đảm bảo phục vụ đủ cho các nhóm thực hành tương ứng với yêu cầu thực hành môn học ở trường phổ thông.

- Có đủ các vật tư tiêu hao khác phục vụ cho quá trình học lý thuyết và thực hành của học viên.

4. Tổ chức thực hiện

- Các cơ sở đào tạo không thuộc đối tượng phải khảo sát và có nhu cầu thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông; các cơ sở đào tạo thuộc diện đối tượng phải khảo sát gửi báo cáo đăng ký nhu cầu thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục) trước ngày 18/4/2008.

- Căn cứ vào kết quả khảo sát trực tiếp tại cơ sở đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đánh giá, lựa chọn cơ sở đào tạo để giao nhiệm vụ.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT, Bộ trưởng (để b/c);
- Các TT (để b/c);
- Lưu: VT, Cục NGCBQLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3576/BGDĐT-NGCBQLGD về việc tình hình điều chỉnh giá bán sách giáo khoa năm học 2008-2009 về việc khảo sát cơ sở đào tạo để giao nhiệm vụ bồi dưỡng viên chức làm công tác thiết bị ở các cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.950
DMCA.com Protection Status

IP: 54.236.180.104