Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3112/BGDĐT-VP về việc giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình giáo dục và đào tạo địa phương với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 3112/BGDĐT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Vũ Luận
Ngày ban hành: 14/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3112/BGDĐT-VP
V/v: Giám đốc Sở GD&ĐT báo cáo tình hình giáo dục và đào tạo địa phương với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Để các đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố nắm được đầy đủ hơn thông tin về tình hình giáo dục và đào tạo của địa phương trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo với Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh, thành phố tình hình giáo dục và đào tạo của địa phương, trong đó tập trung vào các vấn đề sau:

1. Chăm lo bồi dưỡng học sinh yếu kém, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học.

2. Đổi mới phương pháp dạy học ở bậc tiểu học, THCS và THPT.

3. Triển khai Chương trình Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 – 2012 trong năm học 2008 – 2009 (nêu rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, sự phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư).

4. Kết quả triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

5. Kết quả triển khai chủ đề năm học “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới quản lý tài chính”.

6. Tuyển sinh đầu cấp (vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10) ở địa phương.

Ngoài những vấn đề trên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động báo cáo với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố những vấn đề khác thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo của địa phương.

Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo với Đoàn đại biểu Quốc hội xin gửi về Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49, Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 10/5/2009 để Văn phòng tổng hợp trình Bộ trưởng.

Đề nghị gửi kèm file điện tử theo Email: ttmnguyen@moet.gov.vn và dqhai@moet.edu.vn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp);
- Lưu VT, TH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3112/BGDĐT-VP về việc giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình giáo dục và đào tạo địa phương với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


912
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77