Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3296/BGDĐT-CSVCTBTH về việc báo cáo vi phạm trong quyết toán dự án hoàn thành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 3296/BGDĐT-CSVCTBTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Duy Tạo
Ngày ban hành: 20/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3296/BGDĐT-CSVCTBTH
V/v: báo cáo vi phạm trong quyết toán dự án hoàn thành

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi: Các dự án và các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 921/TTg-KTTH ngày 20/6/2008 về việc báo cáo công tác quyết toán dự án hoàn thành năm 2007 và các biện pháp xử lý vi phạm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai thực hiện theo công văn số 5135/BTC-ĐT ngày 08/4/2009 của Bộ Tài chính về việc báo cáo vi phạm trong quyết toán dự án hoàn thành (gửi kèm theo) với các nội dung cụ thể sau:

1. Triển khai rà soát các dự án hoàn thành từ ngày 31/12/2008 trở về trước thuộc phạm vi quản lý có vi phạm về thời gian lập, thẩm tra và phê duyệt quyết toán: căn cứ biên bản bàn giao đưa dự án, công trình vào sử dụng, đối chiếu với thời gian lập báo cáo quyết toán, thời gian thẩm tra và phê duyệt quyết toán quy định tại Thông tư hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính, lập danh sách các dự án hoàn thành vi phạm thời gian để đôn đốc các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành việc quyết toán các dự án nói trên. Thời gian triển khai từ tháng 4 đến hết tháng 5/2009.

2. Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện từ ngày 01 đến ngày 20 tháng 6 năm 2009. Báo cáo tổng hợp cần phân tích rõ tình hình, nguyên nhân, những khó khăn vướng mắc và đề xuất các biện pháp xử lý; kèm theo danh mục dự án chậm phê duyệt quyết toán trên 6 tháng (biểu 01/VPQT) và danh mục dự án chậm lập báo cáo quyết toán trên 6 tháng (biểu 02/VPQT). Báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo chậm nhất là ngày 25 tháng 6 năm 2009; Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ lập báo cáo tổng hợp để xem xét trừ vào tổng kế hoạch vốn đầu tư của các đơn vị không chấp hành báo cáo.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nội dung trên trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2009.

Đề nghị các chủ đầu tư, các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện và gửi báo cáo đúng thời gian trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Vũ Luận (để báo cáo);
- Lưu VT, Cục CSVCTBTH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC, ĐỒ CHƠI TRẺ EM
Trần Duy Tạo

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3296/BGDĐT-CSVCTBTH về việc báo cáo vi phạm trong quyết toán dự án hoàn thành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.057
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122