Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 28/BXD-KSTK về việc hướng dẫn thiết kế cơ sở công trình tại Trường Đại học RMIT Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 28/BXD-KSTK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Hoàng Vĩnh Thắng
Ngày ban hành: 13/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 28/BXD-KSTK
V/v: Hướng dẫn thiết kế cơ sở công trình tại Trường Đại học RMIT VN.

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Trường Đại học quốc tế RMIT Việt Nam.

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản ngày 25/02/2008 của Trường Đại học quốc tế RMIT Việt Nam đề nghị hướng dẫn thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở nâng tầng khu nhà học tại Trường Đại học quốc tế RMIT Việt Nam, Khu đô thi mới Nam TP Hồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Trường Đại học quốc tế RMIT Việt Nam là công trình có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài đã được Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế kỹ thuật tại Quyết định số 737/QĐ-BXD ngày 06/5/2004 trên cơ sở quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt tại Quyết định số 03/QĐ-BQLKN ngày 13/01/2004 của Trưởng Ban quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Nam TP Hồ Chí Minh. Công trình đã được thi công xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2005.

Theo giải trình của Trường Đại học quốc tế RMIT Việt Nam tại văn bản ngày 25/02/2008, để đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của sinh viên, Trường Đại học quốc tế RMIT Việt Nam đã lập dự án đầu tư xây dựng nâng tầng khu nhà học từ 4 tầng thành 5 tầng với tổng mức đầu tư 2,3 triệu USD.

Căn cứ phân loại dự án tại Nghị định số 112/2005/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì dự án đầu tư xây dựng nâng tầng khu nhà học như trên là dự án thuộc nhóm B. Vì vậy, theo Điều 1 Nghị định số 112/2005/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ thì thiết kế cơ sở nâng tầng khu nhà học do Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh thẩm định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng. Trường Đại học quốc tế RMIT Việt Nam nghiên cứu ý kiến trên để triển khai các công việc phù hợp với quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình./.

 


Nơi nhận :
- Như trên;
- TT Nguyễn Văn Liên (để b/c);
- Sở XD TP HCM;
- Ban QLDA ĐT & XD Khu đô thị mới Nam TP HCM;
- Lưu : VP, KSTK.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHẢO SÁT, THIẾT KẾ XD
Hoàng Vĩnh Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 28/BXD-KSTK về việc hướng dẫn thiết kế cơ sở công trình tại Trường Đại học RMIT Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.137
DMCA.com Protection Status

IP: 34.230.84.215