Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 278/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn sơ kết học kì I năm học 2012 - 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 278/BGDĐT-GDTrH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Vũ Đình Chuẩn
Ngày ban hành: 11/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 278/BGDĐT-GDTrH
V/v: Hướng dẫn sơ kết học kì I năm học 2012 - 2013

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012-2013; Công văn số 5289/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2012 của Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học (GDTrH) năm học 2012-2013, Bộ GDĐT hướng dẫn việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học trong học kì I như sau:

1. Quy mô học sinh (báo cáo số học sinh giảm, bỏ học trong học kỳ I, các giải pháp làm giảm tỉ lệ học sinh bỏ học), các loại hình trường lớp THCS, THPT, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú (nếu có); triển khai đề án trường THPT chuyên.

2. Kết quả triển khai tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục:

2.1. Triển khai thực hiện cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành đối với GDTrH;

2.2. Triển khai tổ chức hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học ở các cấp học.

3. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch giáo dục, chương trình các môn học và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục:

3.1. Triển khai thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học theo công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 (cần nêu rõ các hoạt động đã triển khai; kết quả đạt được trong học kì I; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; …);

3.2. Chỉ đạo và tổ chức việc bồi dưỡng đối với cán bộ quản lý, giáo viên, dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; tập huấn qui trình ra đề thi, kiểm tra; bồi dưỡng chương trình chuyên môn sâu cho các trường THPT chuyên; bồi dưỡng giáo dục giá trị - giáo dục kỹ năng sống cho giáo viên và việc triển khai thực hiện đối với các trường THCS, THPT;

3.3. Chỉ đạo và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày hoặc trên 6 buổi/tuần;

3.4. Công tác giáo dục hoà nhập;

3.5. Tổ chức ôn tập, kiểm tra học kỳ I.

4. Triển khai việc lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp, nghề phổ thông, giáo dục giá trị sống, giáo dục kỹ năng sống trong các môn học và các hoạt động giáo dục. Tổ chức các cuộc thi khoa học kỹ thuật và cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn giải quyết các vấn đề thực tiễn dành cho học sinh trung học và cuộc thi dạy các chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học;

5. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh:

- Công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học; đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn;

- Kết quả triển khai xây dựng mô hình nhà trường đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục học sinh; triển khai phương pháp Bàn tay nặn bột ở các trường trung học;

- Các giải pháp mới, đặc thù của địa phương trong chỉ đạo, tổ chức nhằm nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục (nhất là đối với các vùng khó, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số);

- Kết quả xây dựng "nguồn học liệu mở" (thư viện) câu hỏi, bài tập, giáo án, tài liệu tham khảo, tư liệu dạy học trên website của Sở GDĐT, Phòng GDĐT và các trường THCS, THPT.

6. Kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực học kỳ I của học sinh (theo mẫu đính kèm).

7. Kết quả phổ cập giáo dục THCS tính đến hết năm 2012 (nhất thiết phải gửi kèm biểu mẫu 1 và 2 thống kê về PCGD THCS).

8. Chỉ đạo thực hiện và kết quả xây dựng trường chuẩn quốc gia tính đến thời điểm tháng 12/2012 (thống kê theo biểu đính kèm); các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

9. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, tự làm TBDH, chỉ đạo khai thác CSVC, TBDH phục vụ chủ trương thi thí nghiệm thực hành đối với học sinh giỏi và phục vụ hoạt động dạy và học.

Báo cáo cần có sự so sánh với cùng kỳ những năm trước thông qua các số liệu cụ thể, nêu bật thành tựu đạt được, những tập thể và cá nhân điển hình, những hạn chế, nguyên nhân chủ quan và khách quan, đề xuất giải pháp thực hiện (đặc biệt giải pháp cho các vùng khó khăn, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, ...).

Nhận được công văn này, đề nghị các Sở GDĐT tiến hành sơ kết và gửi báo cáo về Bộ GDĐT chậm nhất đến ngày 30/01/2013 (địa chỉ: Vụ Giáo dục trung học, đồng thời với gửi văn bản, cần gửi qua e-mail: vugdtrh@moet.edu.vn;  lthang@moet.edu.vn).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Vinh Hiển (để b/cáo);
- Lưu: VT, Vụ GDTrH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC
Vũ Đình Chuẩn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 278/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn sơ kết học kì I năm học 2012 - 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.173

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224