Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1679/VPCP-QHQT về việc tổ chức Giải Bóng rổ học sinh Châu Á năm 2007 tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1679/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 29/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1679/VPCP-QHQT
V/v tổ chức Giải Bóng rổ học sinh Châu Á năm 2007 tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 29  tháng 3 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Ủy ban Thể dục thể thao;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

 

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo (công văn số 2205/BGDĐT-HSSV ngày 16/3/2007) về việc tổ chức Giải Bóng rổ học sinh Châu Á năm 2007 tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

- Đồng ý Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban Thể dục Thể thao, UBND tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan liên quan tổ chức Giải Bóng rổ nói trên từ ngày 25/8-1/9/2007 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Kinh phí tổ chức giải được trích từ dự toán chi sự nghiệp giáo dục đào tạo năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nguồn kinh phí hỗ trợ của UBND tỉnh Khánh Hòa.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan chuẩn bị kỹ nội dung, chương trình, bảo đảm việc tổ chức Giải đạt mục tiêu đề ra.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,  PTT Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc,  các Vụ: TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2). 15

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1679/VPCP-QHQT về việc tổ chức Giải Bóng rổ học sinh Châu Á năm 2007 tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.854
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.85.76