Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1475/GD&ĐT-GDTrH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Nguyễn Văn Bền
Ngày ban hành: 19/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH BẮC KẠN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1475/GD&ĐT-GDTrH
V/v: Quy định về thủ tục xin chỉnh sửa nội dung văn bằng và cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS, BTTHCS, THPT, BTTHPT

Bắc Kạn, ngày 19 tháng 10 năm 2007

 

Kinh gửi:

- Các phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các trường Trung học phổ thông;
- Các Trung tâm Giáo dục thường xuyên;
- Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp Bắc Kạn

 

Căn cứ Quy chế văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn quy định về thủ tục xin chỉnh sửa nội dung văn bằng và cấp bản sao bằng tết nghiệp THCS, BTTHCS, THPT, BTTHPT như sau:

I. CHỈNH SỬA NỘI DUNG VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP THCS, BỔ TÚC THCS, THPT, BỔ TÚC THPT

1 Chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng tốt nghiệp THCS, BTTHCS, THPT, BTTHPT cho người học trong các trường hợp sau đây:

a) Sau khi được cấp văn bằng, người học được cơ quan có thẩm quyền cải chính hộ tịch theo quy định của pháp luật. về cải chính hộ tịch;

b) Các nội dung ghi trên văn bằng bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng.

2. Đối với các trường hợp chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng nêu trên, cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng ra quyết định chỉnh sửa nội dung văn bằng đồng thoả tiến hành chỉnh sửa các nội dung tương ứng ghi trong sổ gốc cấp văn bằng. .

3. Thủ tục yêu cầu chỉnh sửa nội màng ghi trên văn bằng tốt nghiệp THCS, BTTHCS, THPT, BTTHPT:

a) Đối với trường hợp chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng do người học được cơ quan có thẩm quyền cải chính hộ tịch theo quy định của pháp luật về cải chính hộ tịch:

- Đơn xin chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng tốt nghiệp (theo mẫu gửi kèm);

- Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính của UBND huyện, thị xã (bản photo công chứng);

- Sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu), học bạ của cấp học (bản pho to công chứng);

- Bản chính văn bằng tốt nghiệp đã cấp;

- Ảnh chụp kiểu chứng minh nhân dân cỡ 03x04 cm của người yêu cầu chỉnh sửa văn bằng;

b) Đối với trường hợp chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng do lỗi của cơ quan cấp văn bằng:

- Đơn xin chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng tốt nghiệp (theo mẫu gửi kèm);

- Bản chính bằng tốt nghiệp đã cấp;

- Ảnh chụp kiểu chứng minh nhân dân cỡ 03x04 cm của người yêu cầu chỉnh sửa văn bằng;

II. CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP THCS, BỔ TÚC THCS, THPT, BỔ TÚC THPT:

1. Thủ tục yêu cầu cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS, BTTHCS, THPT, BTTHPT

a) Hồ sơ đề nghị cấp bản sao:

- Người yêu cầu cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS, BTTHCS, THPT, BTTHPT có thể trực tiếp yêu cầo hoặc gửi yêu cẩu của mình đến cơ quan quản lý sổ gốc qua bưu điện. Không hạn chế số lượng bản sao yêu cầu được cấp.

- Hồ sơ đề nghị cấp bản sao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp (theo mẫu gửi kèm);

+ Chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu);

+ Bản chính văn bằng tốt nghiệp đã cấp (đối với trưởng hợp yêu cầu cấp bản sao do bản chính bị hỏng);

+ Ảnh chụp kiểu chứng minh nhân dân cỡ 03x04 cm của người yêu cầu chỉnh sửa văn bằng (số lượng ảnh cần nộp tuỳ thuộc vào số lượng bản sao đề nghị cấp);

+ Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao văn bằng qua bưu điện thì người yêu cầu phải gửi kèm bản chính hoặc bản sao chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu) có chứng thực.

b) Thủ tục cấp bản sao văn bằng:

- Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT đang quản lý sổ gốc (bảng ghi tên, ghi điểm, danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp) xem xét, kiểm tra tính hợp pháp của việc yêu cầu cấp bản sao, đối chiếu với sổ gốc để cấp bản sao cho người yêu cầu. Nội dung bản sao văn bằng phải đúng với nội dung đã ghi trong sổ gốc. Phôi bản sao dùng theo phôi quy định của Bộ GD&ĐT.

- Thời gian giải quyết việc cấp bản sao bằng tốt nghiệp tại Phòng giao dịch một cửa của Sở GD&ĐT: vào các ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần.

- Thời gian giải quyết việc cấp bản sao bằng tốt nghiệp tại phòng GD&ĐT: do các đơn vị quy định.

2. Lệ phí cấp bản sao:

- Người yêu cầu cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp phải trả lệ phí cấp bản sao và cước phí bưu điện (nếu yêu cầu gửi bản sao qua đường bưu điện) cho cơ quan cấp bản sao.

- Mức thu lệ phí: 10.000đ/bản sao (theo Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 06/6/2007 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc quy định mức thu chi phí hoàn thiện nội dung công tác cấp phát bằng tốt nghiệp, bản sao bằng tốt nghiệp THCS, THPT và BTTHPT).

III. Thẩm quyền và trách nhiệm chỉnh sửa nọi dung ghi trên văn bằng và cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS, BTTHCS, THPT, BTTHPT cho người học:

- Sở GD&ĐT có thẩm quyền trách nhiệm chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng và cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT, BTTHPT cho người học.

- Các phòng GD&ĐT có thẩm quyền trách nhiệm chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng và cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS, BTTHCS cho người học.

Lưu ý: Đối với các trường hợp chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng, các phòng GD&ĐT khi ra quyết định chỉnh sửa nội dung văn bằng đề nghị gửi một bản quyết định về Sở GD&ĐT (gửi về phòng GDTrH nếu là bằng THCS, gửi về phòng GDTX-CN nếu là bằng BTTHCS).

Nhận được công văn này, đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo đến cán bộ, giáo viên, toàn thể học sinh biết và triển khai thực hiện. Nếu có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị liên hệ với Sở GD&ĐT (phòng GDTrH, phòng GDTX-CN) để phối hợp giải quyết.

 

 

Nơi nhận
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Giám đốc (báo cáo);
- Như kính gửi;
- UBND các huyện, thị xã (phối hợp);
- Các phòng, ban Sở;
- Lưu GDTrH, GDTX-CN, VT

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Bền

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1475/GD&ĐT-GDTrH quy định về thủ tục xin chỉnh sửa nội dung văn bằng và cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở, trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.000

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.44.30
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!