Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 11816/BGDĐT-VP về việc báo cáo triển khai lồng ghép giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh giảng dạy trong nhà trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 11816/BGDĐT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Văn Đình Ưng
Ngày ban hành: 26/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 11816/BGDĐT-VP
V/v Báo cáo triển khai lồng ghép giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh giảng dạy trong nhà trường

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi:  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố

Tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong năm 2008 Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì việc xây dựng tài liệu hướng dẫn lồng ghép Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào giảng dạy trong các nhà trường. Đồng thời các sở Giáo dục và Đào tạo đã tích cực, chủ động triển khai lồng ghép Cuộc vận động đưa vào giảng dạy trong các nhà trường theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động và của địa phương.

Để chuẩn bị cho cuộc họp của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo Ban Bí thư vào ngày 31/12/2008 về việc giảng dạy đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố báo cáo theo các nội dung dưới đây.

1. Tình hình triển khai lồng ghép Cuộc vận động vào giảng dạy trong nhà trường.

- Đã triển khai trong học kì I năm học 2008 - 2009.

- Kế hoạch tiếp tục triển khai trong học kì II năm học 2008 - 2009 và năm 2009 (xin điền thông tin vào mẫu thống kê gửi kèm).

2. Những sáng kiến, đề xuất, kiến nghị trong việc triển khai lồng ghép giảng dạy đạo đức Hồ Chí Minh trong nhà trường.

Vì thời gian rất gấp, đề nghị các đồng chí giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm giải quyết, báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên) 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội trước 11h00 ngày 29/12/2008. ĐT: 04.38694984 - Fax: 04.38694085, gửi 01 bản qua Email: nxha@moet.gov.vn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- TT. Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- Ban Tuyên giáo TW (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Văn Đình Ưng

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỐNG KÊ DANH SÁCH

Các sở Giáo dục & Đào tạo triển khai lồng ghép Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào giảng dạy trong nhà trường

(Kèm theo Công văn số 11816/BGDĐT-CTHSSV ngày 26/12/2008)

Sở Giáo dục và Đào tạo : …….

Cấp học

Đã triển khai lồng ghép

(có/không)

Học kỳ I

Học kỳ II

Kế hoạch tiếp theo

Ghi chú

GD Mầm non

 

 

 

 

 

GD Tiểu học

 

 

 

 

 

GD Trung học

 

 

 

 

 

GD chuyên nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

Ngày … tháng … năm 2008
Ký tên và đóng dấu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 11816/BGDĐT-VP về việc báo cáo triển khai lồng ghép giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh giảng dạy trong nhà trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.963

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.217.91