Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Official Dispatch No. 9104/NHNN-CSTT of November 20, 2009, Lending for production

Số hiệu: 9104/NHNN-CSTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Văn Giàu
Ngày ban hành: 20/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------

Số: 9104/NHNN-CSTT
V/v cho vay vốn phục vụ sản xuất

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các ngân hàng thương mại
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố

 

Để đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất – kinh doanh trong những tháng cuối năm 2009 và năm 2010, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc các ngân hàng thương mại, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện các biện pháp như sau:

1. Đối với các ngân hàng thương mại:

a) Tiếp tục thực hiện đúng các biện pháp tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 22/5/2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về một số biện pháp đảm bảo an toàn, hiệu quả kinh doanh của tổ chức tín dụng và các quy định của pháp luật về cho vay, đảm bảo tỷ lệ an toàn kinh doanh, quản lý ngoại hối; thực hiện cam kết giữa các thành viên của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam về lãi suất huy động để đảm bảo ổn định thị trường tiền tệ.

b) Đáp ứng vốn cho các nhu cầu vay để sản xuất – kinh doanh có hiệu quả; trước hết là tập trung các nguồn vốn để cho vay chi phí sản xuất nông – lâm nghiệp, thủy sản, diêm nghiệp, thu mua nông sản, chế biến và xuất khẩu bằng các biện pháp:

- Ổn định và tăng nguồn vốn huy động, nhất là vốn huy động bằng VNĐ.

- Kiểm soát chặt chẽ tăng trưởng tín dụng và chuyển dịch mạnh cơ cấu tín dụng theo ngành, lĩnh vực, địa bàn thành thị và nông thôn, kỳ hạn và khách hàng vay, hạn chế cho vay các nhu cầu vốn thuộc các lĩnh vực phi sản xuất (cho vay kinh doanh chứng khoán, cho vay kinh doanh bất động sản, cho vay các đối tượng theo lãi suất thỏa thuận).

- Bố trí và phân bổ nguồn vốn cho vay hợp lý đối với các chi nhánh địa phương thuộc địa bàn nông nghiệp, nông thôn.

c) Đối với các doanh nghiệp, hộ sản xuất bị thiệt hại do thiên tai, bão lụt, các ngân hàng thương mại thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xử lý lãi suất tiền vay và tiếp tục cho vay mới để khách hàng vay có điều kiện sản xuất – kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật về cho vay vốn của các tổ chức tín dụng.

2. Đối với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố: Thực hiện việc kiểm tra, giám sát và thanh tra theo thẩm quyền tình hình thực hiện quy định của pháp luật về cho vay, việc thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về cho vay vốn phục vụ sản xuất của các ngân hàng thương mại trên địa bàn: báo cáo, đề xuất kịp thời với cấp ủy và chính quyền địa phương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xử lý các vấn đề phát sinh về hoạt động tín dụng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính Phủ và các Phó Thủ tướng CP (để báo cáo);
- UBND tỉnh, thành phố;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Vụ Tín dụng, Vụ Dự báo thống kê, Cơ quan Thanh tra – Giám sát NH;
- Lưu: VP, Vụ CSTT.

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu

 

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 9104/NHNN-CSTT
Ref: Lending for production

Hanoi, November 20, 2009

 

To:

- Commercial Banks
- State Bank Branches in provinces, cities
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 9104/NHNN-CSTT of November 20, 2009, Lending for production

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.346
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.248.25