Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 9391/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc chuyển tiền thu từ cổ phần hóa DNNN về Quỹ Trung ương

Số hiệu: 9391/BTC-TCDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Đức Tặng
Ngày ban hành: 02/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 9391/BTC-TCDN
V/v: chuyển tiền thu từ cổ phần hóa DNNN về Quỹ Trung ương

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2006

  

Kính gửi:   

- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

Thi hành Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần, Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ, ban hành Quy chế quản lý tài chính công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư ở doanh nghiệp khác và Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ;

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi tắt là Bộ), Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân) chỉ đạo các cơ quan chức năng, người đại diện sở hữu phần vốn nhà nước góp tại doanh nghiệp được chuyển đổi từ doanh nghiệp độc lập thuộc Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc nộp tiền thu về bán phần vốn nhà nước, cổ tức được chia sau ngày 10/12/2004 (bao gồm cả số tiền đã nộp về Quỹ địa phương) về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Bộ Tài chính theo địa chỉ:

Tên đơn vị hưởng: Cục Tài chính doanh nghiệp

Tài Khoản: 942.01.00.00000

Tại: Sở giao dịch kho bạc nhà nước.

Hoặc: Đơn vị nhận tiền: Sở giao dịch kho bạc nhà nước

Tài Khoản: 44 11 00.01

Tại: Sở giao dịch Ngân hàng nhà nước

Nội dung: Chuyển tiền bán phần vốn nhà nước, cổ tức thuộc phần vốn nhà nước góp tại công ty cổ phần về Cục Tài chính doanh nghiệp, tài Khoản 942.01.00.00000 Sở giao dịch kho bạc nhà nước.

Sau khi nhận được tiền, Quỹ sắp xếp doanh nghiệp tại Bộ Tài chính sẽ thực hiện hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc Bộ, Ủy ban nhân dân giải quyết chính sách lao động dôi dư, đào tạo lại lao động theo đúng chế độ Nhà nước quy định./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung uơng;
- Lưu: VT, TCDN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG
CỤC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 
 
 

Nguyễn Đức Tặng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 9391/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc chuyển tiền thu từ cổ phần hóa DNNN về Quỹ Trung ương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.717

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5