Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 914/VPCP-QHQT ngày 27/02/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc tư cách hợp lệ của các DNNN khi tham gia đấu thầu các dự án ADB tài trợ

Số hiệu: 914/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đình Thuần
Ngày ban hành: 27/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 914/VPCP-QHQT
V/v Tư cách hợp lệ của các DNNN khi tham gia đấu thầu các dự án ADB tài trợ

Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi:

 

 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
 - Bộ Tài chính,
 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6510 BKH/KTĐN, ngày 23 tháng 10 năm 2003), về tư cách hợp lệ của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) khi tham gia đấu thầu các dự án Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1/ Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho các Bộ/Cơ quan/tỉnh là cơ quan điều hành, thực hiện các dự án do ADB tài trợ (hiện tại và dự kiến trong thời gian tới) về các quy định mới của ADB về tư cách hợp lệ của các DNNN khi tham gia đấu thầu các dự án do ADB tài trợ.

2/ Giao các Bộ/Cơ quan /tỉnh có liên quan rà soát lại phương thức hoạt động của các DNNN trực thuộc để có các bước điều chỉnh thích hợp theo hướng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này có tư cách hợp lệ khi tham gia đấu thầu các dự án do ADB tài trợ.

3/ Giao các Bộ/ Cơ quan/ tỉnh là cơ quan thực hiện, điều hành các dự án do ADB tài trợ chỉ đạo việc thực hiện đảm bảo tuân thủ các chính sách của ADB về tư cách hợp lệ của DNDD khi tham gia đấu thầu các dự án do ADB tài trợ.

4/ Giao Bộ Tài chính chủ trì và rà soát lại các khoản hỗ trợ tài chính có tính chất bao cấp cho các DNNN để có lộ trình xoá bỏ dần các bao cấp không cần thiết.

5/ Giao Ban Đổi mới Doanh nghiệp Nhà nước đánh giá và có biện pháp đẩy nhanh tiến độ cải cách DNNN.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Vũ Đình Thuần

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 914/VPCP-QHQT ngày 27/02/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc tư cách hợp lệ của các DNNN khi tham gia đấu thầu các dự án ADB tài trợ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.911
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234