Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 895/VPCP-ĐMDN về chuyển quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Hymetco do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 895/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 17/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 895/VPCP-ĐMDN
V/v chuyển quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại CTCP Hymetco

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 4715/BTNMT-TC ngày 16 tháng 11 năm 2010) và ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 236/BTC-TCDN ngày 10 tháng 01 năm 2011) về việc chuyển quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Thiết bị khí tượng - Thủy văn và Môi trường (Hymetco) từ Bộ Tài nguyên và Môi trường về Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chuyển quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Thiết bị khí tượng Thủy văn và Môi trường từ Bộ Tài nguyên và Môi trường về Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

2. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo việc quyết toán, lập báo cáo tài chính tại thời điểm Công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu để bàn giao từ công ty nhà nước sang công ty cổ phần và tổ chức thực hiện việc chuyển giao trên theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, NV, LĐ-TB&XH;
- TCT Tài nguyên và Môi trường VN;
- Ban CĐ ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
 các Vụ: KTTH, KTN, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN(3b). 25

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 895/VPCP-ĐMDN về chuyển quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Hymetco do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.025

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.81