Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 8854/VPCP-ĐMDN về việc thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8854/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 29/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 8854/VPCP-ĐMDN
V/v thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Xét đề nghị của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại công văn số 1258/TT-CPH ngày 08 tháng 12 năm 2008 về thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam là ngày 31 tháng 12 năm 2008. Giao Hội đồng quản trị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thực hiện việc cổ phần hóa Ngân hàng này trong năm 2009.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: TC, KHĐT;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Phạm Văn Phượng,
các Vụ: TH, KTTH, TKBT, TTĐT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 8854/VPCP-ĐMDN về việc thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.888

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224