Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8323/VPCP-ĐMDN về việc đề án thành lập Tập đoàn Công nghiệp xi măng Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8323/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 23/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 8323/VPCP-ĐMDN
V/v Đề án thành lập Tập đoàn Công nghiệp xi măng Việt Nam

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam  

Xét đề nghị của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam tại Tờ trình số 1647/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 11 năm 2009 về việc phê duyệt Đề án thành lập Tập đoàn Công nghiệp xi măng Việt Nam, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam tiếp tục kiện toàn tổ chức và hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con như Phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Việc xây dựng Đề án thành lập Tập đoàn Công nghiệp xi măng Việt Nam Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ đạo sau khi tổng kết việc thí điểm thành lập các tập đoàn kinh tế nhà nước.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Xây dựng, KH&ĐT, TC, LĐ-TB&XH;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTN, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8323/VPCP-ĐMDN về việc đề án thành lập Tập đoàn Công nghiệp xi măng Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.095
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41