Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 773/TTg-DK về việc đàm phán thành lập các công ty liên doanh khai thác và nâng cấp dầu khí tại Venezuela do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 773/TTg-DK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 15/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số:  773/TTg-DK
V/v Đàm phán thành lập các công ty liên doanh khai thác và nâng cấp dầu khí tại Venezuela

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công nghiệp;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại công văn số 2294/DKVN-KTDK ngày 25 tháng 4 năm 2007; ý kiến của các Bộ: Kế  hoạch và Đầu tư tại công văn số 3563/BKH-ĐTNN ngày 24 tháng 5 năm 2007, Công nghiệp tại công văn số 2209/BCN-NLDK ngày 18 tháng 5 năm 2007 về việc đàm phán thành lập các công ty liên doanh khai thác và nâng cấp dầu khí tại Venezuela, Thủ tướng Chính phủ có ý  kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đàm phán với Tổng công ty Dầu khí Quốc gia Venezuela về việc thành lập các công ty liên doanh khai thác và nâng cấp dầu khí lô Junin 2 tại Venezuela.

2. Trên cơ sở kết quả đàm phán, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lập hồ sơ trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài theo quy định pháp luật hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, các Vụ: QHQT, TH;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, DK (4). 22

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 773/TTg-DK về việc đàm phán thành lập các công ty liên doanh khai thác và nâng cấp dầu khí tại Venezuela do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.720
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.201.102