Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7645/VPCP-KTN về dự án cáp ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc và đề án thành lập Công ty cổ phần Điện lực Phú Quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7645/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 25/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 7645/VPCP-KTN
V/v dự án cáp ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc và đề án thành lập Công ty cổ phần Điện lực Phú Quốc

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (công văn số 3113/EVN-KH ngày 28 tháng 7 năm 2010); ý kiến các Bộ: Công Thương (công văn số 8370/BCT-NL ngày 19 tháng 8 năm 2010), Tài chính (công văn số 11287/BTC-TCDN ngày 25 tháng 8 năm 2010), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6943/BKH-KTCN ngày 30 tháng 9 năm 2010), Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (công văn số 664/UBND-KTTH ngày 09 tháng 7 năm 2010) về dự án cáp ngầm 110kV xuyên biển Hà Tiên-Phú Quốc và đề án thành lập Công ty cổ phần Điện lực Phú Quốc; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc sử dụng khoản vay của Ngân hàng Thế giới (WB) từ Chương trình hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 2 (DPL2) cho dự án cáp ngầm 110kV xuyên biển Hà Tiên-Phú Quốc.

2. Cho phép Tổng công ty Điện lực Miền Nam tiếp tục thực hiện Dự án nêu trên và kinh doanh bán điện trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, XD;
- Tổng công ty Điện lực Miền Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TKBT, TH, KTTH, ĐMDN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7645/VPCP-KTN về dự án cáp ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc và đề án thành lập Công ty cổ phần Điện lực Phú Quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.024

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242