Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7190/BCT-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 15/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 7190/BCT-KH
V/v Hướng dẫn Ban quản lý – các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi:

Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất và Khu Kinh tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương

 

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế,

Bộ Công Thương hướng dẫn thủ tục cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong phạm vi các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế quy định tại tiết c, khoản 2, Điều 37 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP như sau:

1. Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế (sau đây gọi tắt là Ban quản lý) cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong phạm vi các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế theo điều kiện, trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 72/2006/NĐ-CP và Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

2. Trường hợp Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài thay đổi địa điểm đặt trụ sở từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến phạm vi các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và ngược lại; thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục xóa và cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Ban quản lý phải làm thủ tục xóa và cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. Trình tự thủ tục xóa và cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện trong trường hợp này tương tự như đối với trường hợp thay đổi địa điểm trụ sở của Văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác.

3. Mẫu Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện được ghi theo Mẫu GP-1 nêu tại Phụ lục II Thông tư số 11/2006/TT-BTM. Trong đó:

- Cụm từ “SỞ THƯƠNG MẠI/SỞ THƯƠNG MẠI-DU LỊCH TỈNH/THÀNH PHỐ …-” được thay bằng cụm từ “BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU CHẾ XUẤT/BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH/THÀNH PHỐ…”

- Cụm từ “GIÁM ĐỐC SỞ THƯƠNG MẠI/SỞ THƯƠNG MẠI-DU LỊCH TỈNH/THÀNH PHỐ …” được thay bằng cụm từ “TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU CHẾ XUẤT/BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH/THÀNH PHỐ…”

4. Số Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài do Ban quản lý cấp gồm 3 nhóm ký tự:

- Nhóm 1: cụm từ “BQL”.

- Nhóm 2: mã số tỉnh gồm 2 ký tự (hướng dẫn tại Phụ lục VII Thông tư số 11/2006/TT-BTM).

- Nhóm 3: mã số thứ tự Văn phòng đại diện do Ban quản lý cấp gồm 6 ký tự từ 000001 đến 999999.

Các nhóm ký tự được viết cách nhau bằng một dấu gạch ngang.

Ví dụ: Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do Ban quản lý các khu công nghiệp và khu chế xuất Hà Nội cấp được ghi như sau: BQL-01-000001.

5. Ban Quản lý có trách nhiệm cập nhật thông tin về việc cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong phạm vi  quản lý; thanh tra, kiểm tra và tổng hợp báo cáo định kỳ về Bộ Công Thương theo quy định tại Nghị định số 72/2006/NĐ-CP và Thông tư 11/2006/TT-BTM.

Ban quản lý cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài theo hướng dẫn tại văn bản này và Nghị định 72/2006/NĐ-CP, Thông tư số 11/2006/TT-BTM. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các Ban quản lý gửi văn bản về Bộ Công Thương để kịp thời xử lý.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KH (4)
- Cục TMĐT&CNTT (để đưa lên website).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7190/BCT-KH ngày 15/08/2008 về việc hướng dẫn Ban quản lý – các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.422

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.4.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!