Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7074/BTC-TCT về việc thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển quyền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 7074/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 19/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 7074/BTC-TCT
V/v: thuế TNDN đối với hoạt động chuyển quyền thuê đất

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trong thời gian vừa qua, Bộ Tài chính nhận được nhiều ý kiến phản ánh vướng mắt trong việc thực hiện chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển quyền thuê đất. Vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 10, Điều 14, Điều 15 Chương III Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Phần C Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp thì trường hợp các doanh nghiệp kinh doanh phát triển hạ tầng có cho thuê đất, cơ sở hạ tầng trên đất trong đó có hoạt động chuyển quyền thuê đất phát sinh thu nhập thì thu nhập từ hoạt động này phải thực hiện nộp thuế thu nhập từ chuyển qưyền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CPPhần C Thông tư 128/2003/TT-BTC nêu trên

Công văn này thay thế công văn số 217/BTC-TCT ngày 8/1/2008 của Bộ Tài chính

Bộ Tài chính thông báo để các Cục thuế biết . Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các Cục thuế báo cáo kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đắk Lắk được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./. 

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế; Vụ CST Cục công sản; Ban thanh tra BTC
- Lưu: VT, TCT, (VT;CS(3b)) 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7074/BTC-TCT về việc thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển quyền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.577

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.83.188.254