Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6767/VPCP-ĐMDN ngày 10/12/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc sắp xếp Công ty Caric

Số hiệu: 6767/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Minh Thông
Ngày ban hành: 10/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6767/VPCP-ĐMDN
V/v sắp xếp Công ty Caric

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2004

 

Kính gửi: Bộ Công nghiệp

Xét đề nghị của Bộ Công nghiệp tại công văn số 5969/CV-TCCB ngày 16 tháng 11 năm 2004 và ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6360 BKH/PTDN ngày 06 tháng 10 năm 2004), Tài chính (công văn số 12551 TC/TCDN ngày 02 tháng 11 năm 2004), Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 3568/LĐTBXH-LĐVL ngày 20 tháng 10 năm 2004) về việc giữ Công ty Caric là công ty 100% vốn nhà nước; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý duy trì Công ty Caric, công ty thành viên của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp là doanh nghiệp mà Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ trong thời gian thực hiện di dời theo quy hoạch của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi hoàn thành việc di dời nêu trên, Bộ Công nghiệp chỉ đạo cổ phần hoá Công ty theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công nghiệp biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Minh Thông

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6767/VPCP-ĐMDN ngày 10/12/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc sắp xếp Công ty Caric

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.099
DMCA.com Protection Status