Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 672/CP-ĐMDN ngày 17/05/2004 của Chính phủ về việc điều chỉnh phương án sắp xếp một số doanh nghiệp thành viên TCT Lương thực miền Nam

Số hiệu: 672/CP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 17/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 672/CP-ĐMDN
V/v Điều chỉnh phương án sắp xếp một số DN thành viên TCT Lương thực miền Nam

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,
 - Tổng công ty Lương thực miền Nam.

 

Xét đề nghị của Tổng công ty Lương thực miền Nam (công văn số 54/CV-HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2004 và số 55/TT-HĐQT ngày 27 tháng 4 năm 2004) về việc điều chỉnh phương án sắp xếp đối với một số doanh nghiệp thành viên thuộc Tổng công ty, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý: Chuyển Công ty Lương thực thành phố Hồ Chí Minh thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; cổ phần hoá Công ty Lương thực và công nghiệp thực phẩm, trong đó Nhà nước giữ cổ phần chi phối.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, căn cứ thực trạng tài chính của Công ty lương thực Cần Thơ, ra quyết định giải thể hoặc yêu cầu làm thủ tục phá sản Công ty này theo quy định hiện hành./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG




Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 672/CP-ĐMDN ngày 17/05/2004 của Chính phủ về việc điều chỉnh phương án sắp xếp một số doanh nghiệp thành viên TCT Lương thực miền Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.947
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78