Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 667/TTg-ĐMDN về việc điều chỉnh phương án sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2007-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 667/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 01/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 667/TTg-ĐMDN
V/v điều chỉnh phương án sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2007-2010

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2007

 

Kính gửi: Tổng công ty Hóa chất Việt Nam

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa chất Việt Nam (công văn số 240/HCVN-HĐQT ngày 26 tháng 3 năm 2007) về việc điều chỉnh phương án sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2007-2010, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Thực hiện cổ phần hóa, trong đó Công ty mẹ-Tổng công ty Hóa chất Việt Nam giữ cổ phần chi phối:

a) Năm 2007 (02 đơn vị):

- Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển;

- Công ty Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

b) Năm 2008 (03 đơn vị):

- Công ty Phân bón Bình Điền;

- Công ty Phân bón Miền Nam;

- Công ty TNHH một thành viên Hóa chất cơ bản Miền Nam

c) Năm 2009-2010 (03 đơn vị):

- Công ty Hơi kỹ nghệ que hàn;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

- Đối với những công ty đã thực hiện cổ phần hóa: Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và chiến lược phát triển Tổng công ty, Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa chất Việt Nam quyết định việc bán bớt hoặc đầu tư bổ sung vốn vào các công ty cổ phần này.

- Giao Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa chất Việt Nam quyết định và chịu trách nhiệm về việc chuyển Công ty Phân bón Bình Điền, Công ty Phân bón Miền nam và Công ty Hơi kỹ nghệ que hàn sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ- công ty con theo quy định hiện hành.

2. Năm 2010: Thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ-Tổng công ty Hóa chất Việt Nam theo quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Quý II năm 2007: Tổng công ty Hóa chất Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chuyển đổi Viện Hóa học công nghiệp sang hoạt động theo Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

4. Về thành lập mới các công ty cổ phần:

a) Đồng ý thành lập 02 công ty cổ phần, trong đó Công ty mẹ-Tổng công ty Hóa chất Việt Nam giữ cổ phần chi phối:

- Công ty cổ phần Phân bón DAP;

- Công ty cổ phần Tài chính Hóa chất.

b) Việc thành lập các công ty cổ phần khác, Tổng công ty Hóa chất Việt Nam thực hiện theo quy định hiện hành.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- TTgCP Nguyễn Tấn Dũng;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Công nghiệp, Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch & Đầu tư, Lao động TB & XH;
- Ban Chỉ đạo ĐM & PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Văn Trọng Lý, Website CP; các Vụ: TH, KTTH, CN, Công báo
- Lưu: VT, ĐMDN (5b)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 667/TTg-ĐMDN về việc điều chỉnh phương án sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2007-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.026

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178