Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6638/VPCP-ĐMDN về việc sáp nhập Nông trường 701 vào Công ty Cà phê Đắc Uy 4 - Tổng công ty Cà phê Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6638/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 06/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6638/VPCP-ĐMDN
V/v sáp nhập Nông trường 701 vào Công ty Cà phê Đắc Uy 4 - TCTy Cà phê VN

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Tổng công ty Cà phê Việt Nam.

Xét đề nghị của Tổng công ty Cà phê Việt Nam tại Tờ trình số 496/TCT-ĐMDN/TT ngày 20 tháng 6 năm 2008 và Công văn số 536/TCT-ĐMDN/BC ngày 03 tháng 7 năm 2008; ý kiến của các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2388/BNN-ĐMDN ngày 08 tháng 8 năm 2008), Tài chính (công văn số 11239/BTC-TCDN ngày 23 tháng 9 năm 2008) và ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (công văn số 1944/UBND-KTTH ngày 24 tháng 9 năm 2008), Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý sáp nhập nguyên trạng Nông trường 701 vào Công ty Cà phê Đắc Uy 4. Tổng công ty Cà phê Việt Nam chỉ đạo giải quyết các vấn đề tồn tại ở Nông trường 701, thực hiện việc sáp nhập theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo việc sáp nhập có hiệu quả./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: NN&PTNT, Tài chính, KH&ĐT, LĐ-TB&XH, Nội vụ;
- Ban CĐĐM & PTDN;
- UBND tỉnh Kon Tum;
- Ngân hàng Phát triển VN (chi nhánh Kon Tum);
- Ngân hàng ĐT&PTVN (chi nhánh Kon Tum);
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTTH, TH, KTN, TTĐT, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6638/VPCP-ĐMDN về việc sáp nhập Nông trường 701 vào Công ty Cà phê Đắc Uy 4 - Tổng công ty Cà phê Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.940
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234