Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6513/VPCP-QHQT về việc thành lập Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6513/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 01/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6513/VPCP-QHQT
V/v thành lập Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an.

 

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại tờ trình 2762/TTr-BNV ngày 10 tháng 9 năm 2008 và công văn số 3075/BNG-UBNV-V3 ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Bộ Ngoại giao về việc thành lập Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép thành lập Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài theo mô hình tổ chức, hoạt động, quản lý được nêu trong nội dung của Đề án;

2. Hội viên của Hiệp hội bao gồm công dân Việt Nam và người có gốc Việt Nam.

3. Giao Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao hướng dẫn tiến hành các thủ tục thành lập và quản lý hoạt động của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN;
- Vụ: TH, PL, NC;
- TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6513/VPCP-QHQT về việc thành lập Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.803
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77