Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6506/VPCP-ĐMDN về việc sắp xếp doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6506/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 01/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6506/VPCP-ĐMDN
V/v sắp xếp doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh Hải Dương

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương. 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (công văn số 1217/UBND-KT ngày 8 tháng 9 năm 2008) về việc sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp có thu năm 2008 của tỉnh Hải Dương, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý chuyển Công ty Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương, Công ty Giống cây trồng Hải Dương thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

2. Cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương vận dụng quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần để chuyển Xưởng in báo Hải Dương thành công ty cổ phần (thực hiện năm 2008).

3. Trước mắt chưa chuyển Trung tâm Quản lý dự án và kiểm định xây dựng thành công ty cổ phần.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTg;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động-Thương binh và Xã hội, Nội vụ;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn; các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT
- Lưu: VT, ĐMDN (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6506/VPCP-ĐMDN về việc sắp xếp doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.949
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234