Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 634/TCHQ-KTTT về việc xử lý thuế nhập khẩu đối với mặt hàng giấy in hoa do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 634/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 23/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 634/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý thuế nhập khẩu đối với mặt hàng giấy in hoa

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Ngày 01/10/2004 Tổng cục Hải quan có công văn số 4749/TCHQ/KTTT yêu cầu Cục Hải quan Lạng Sơn báo cáo một số nội dung liên quan đến việc Công ty XNK Lạng Sơn đề nghị miễn truy thu thuế nhập khẩu các lô hàng giấy in hoa dùng để in hoa lên vải.

Tuy nhiên, đến ngày 31/01/2005 Tổng cục Hải quan chưa nhận được ý kiến của Cục Hải quan Lạng Sơn theo nội dung đã yêu cầu. Để sớm giải quyết dứt điểm kiến nghị của doanh nghiệp, tránh việc giải tỏa cưỡng chế kéo dài, Tổng cục đề nghị Cục Hải quan Lạng Sơn có văn bản báo cáo trước ngày 28/02/2005. Việc giải tỏa cưỡng chế đối với Công ty XNK Lạng Sơn chỉ thực hiện đến ngày 28/02/2005.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Lạng Sơn biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo Tổng cục (để b/c)
- Lưu VP, KTTT (5)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 634/TCHQ-KTTT về việc xử lý thuế nhập khẩu đối với mặt hàng giấy in hoa do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.793
DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.157.213