Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6240/BNN-HTQT xem xét về đăng ký thành lập Công ty TNHH Han Việt Nam (lần 2) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 6240/BNN-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Thị Dung
Ngày ban hành: 12/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6240/BNN-HTQT
V/v xem xét về đăng ký thành lập Công ty TNHH Han Việt Nam (lần 2)

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.

Phúc đáp công văn số 7738/SKHĐT-ĐKĐT ngày 18/10/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Công ty TNHH Han Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Trên cơ sở bản giải trình bổ sung lần thứ 2 của Nhà đầu tư, việc thành lập công ty nói trên không trái với các quy định hiện hành và các quy định liên quan, điều chỉnh các mặt hàng Công ty xin phép xuất - nhập khẩu và kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Do vậy, Bộ NN&PTNT nhất trí việc xem xét, cấp đăng ký thành lập công ty.

Tuy nhiên, danh mục hàng hóa công ty đăng ký là những danh mục hàng hóa (mã HS: 2309.90.01, 2309.90.02) xuất nhập khẩu và phân phối có điều kiện, cần phải xin giấy phép khảo nghiệm/kiểm nghiệm và cấp phép đối với từng mặt hàng. Đề nghị công ty thực hiện đúng các quy định đối với các mặt hàng này.

Riêng mặt hàng thuốc khử trừng (mã HS: 3808.50) không thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT, đề nghị xin ý kiến của Bộ Y tế.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh tổng hợp./.  

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HTQT (ntl).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Dung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6240/BNN-HTQT xem xét về đăng ký thành lập Công ty TNHH Han Việt Nam (lần 2) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


859
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.12.112