Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 605 TCT/DNK ngày 09/03/2004 của Tổng cục thuế về việc miễn, giảm thuế theo diện cơ sở sản xuất mới thành lập

Số hiệu: 605TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 09/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 605 TCT/DNK
V/v miễn, giảm thuế theo diện cơ sở sản xuất mới thành lập

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hoà Bình

Trả lời công văn số 144CT/TH&DT ngày 26 tháng 02 năm 2004 của Cục Thuế nêu vướng mắc về việc xét miễn, giảm thuế TNDN theo diện cơ sở sản xuất mới thành lập cho Công ty TNHH Phương Quý, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại phần cuối Điểm 1.12, Mục III, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp thì: Chủ DNTN giải thể doanh nghiệp để tham gia thành lập Công ty TNHH trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với tư cách là chủ tịch hội đồng thành viên hay người có số vốn góp cao nhất trong vốn điều lệ của Công ty mới thành lập thì Công ty mới không đủ điều kiện được miễn thuế, giảm thuế TNDN theo diện cơ sở sản xuất mới thành lập.

Theo báo cáo của Cục thuế tình Công ty TNHH Phương Quý được thành lập trên cơ sở DNTN XN XD Thịnh Yên đã thành lập trước đây nay giải thể; Chủ DNTN Thịnh Yên trước đây nay là người có số vốn cao nhất, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Phương Quý; ngành nghề và địa chỉ trụ sở không thay đổi.

Căn cứ quy định nêu trên thì Công ty TNHH Phương Quý không thuộc đối tượng được xét miễn, giảm thuế TNDN theo diện cơ sở sản xuất mới thành lập.

Đối với DNTN XN XD Thịnh Yên thành lập từ năm 2000 nay giải thể, nếu trong thời gian hoạt động đang được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thì Công ty TNHH Phương Quý được tiếp tục hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế trong thời gian còn lại. Nếu trong thời gian hoạt động DNTN XN XD Thịnh Yên không đề nghị miễn, giảm thuế thì khi đã giải thể cũng không được xét miễn, giảm thuế và Công ty TNHH Phương Quý cũng không được hưởng ưu đãi miến, giảm thuế trong thời gian còn lại.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 605 TCT/DNK ngày 09/03/2004 của Tổng cục thuế về việc miễn, giảm thuế theo diện cơ sở sản xuất mới thành lập

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.961
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41