Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5867/VPCP-ĐMDN về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh thuộc UBND tỉnh Bình Dương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5867/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 26/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 5867/VPCP-ĐMDN
V/v sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh thuộc UBND tỉnh Bình Dương

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2232/TTr-BNN-ĐMDN ngày 29 tháng 7 năm 2009) và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương (công văn số 1577/TTr-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2009) về việc phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quản lý, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Chuyển Nông trường Cây Trường thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Bình Dương; Lâm trường Phú Bình thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Bình Dương.

2. Tiếp tục duy trì củng cố, kiện toàn Ban quản lý rừng phòng hộ Núi Cậu – Dầu Tiếng là đơn vị sự nghiệp có thu, chuyển giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Dương quản lý.

3. Giải thể Ban quản lý rừng Tân Uyên và Hạt kiểm lâm thị xã Bến Cát; chuyển giao toàn bộ diện tích đất rừng sản xuất (1136,3 ha) do Ban quản lý rừng Tân Uyên và Hạt kiểm lâm thị xã Bến Cát quản lý về Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quản lý, sử dụng theo các quy định của pháp luật về đất đai.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường;
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).  

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5867/VPCP-ĐMDN ngày 26/08/2009 về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh thuộc UBND tỉnh Bình Dương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.148

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.3.192
server250