Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5826/VPCP-KNTN về việc xử lý sau thanh tra tại Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục I do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5826/VPCP-KNTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 04/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5826/VPCP-KNTN
V/v xử lý sau thanh tra tại Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục I

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Xét báo cáo của Thanh tra Chính phủ về kết quả việc thanh tra tại Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục I thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (Văn bản số 1538/KL-TTCP-C.IV ngày 01/8/2008), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Đồng ý với Kết luận thanh tra Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục I thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 1538/KL-TTCP-C.IV ngày 01 tháng 8 năm 2008 của Thanh tra Chính phủ. Riêng khoản thu từ cổ phần hóa chưa nộp, Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục I phải nộp ngay vào Quỹ hỗ trợ, sắp xếp doanh nghiệp; giá trị tính thiếu do đánh giá lại tài sản nhà cửa, vật kiến trúc thì phải tính lại cho đủ để điều chỉnh quy mô vốn điều lệ và vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

- Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đồng thời chuyển giao đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước để quản lý, đầu tư và kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III/2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Thanh tra Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- UBND thành phố Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KGVX, ĐMDN, KTTH, TH, TKBT, TTĐT;
- Lưu: VT, KNTN (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM




Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5826/VPCP-KNTN về việc xử lý sau thanh tra tại Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục I do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.890
DMCA.com Protection Status

IP: 54.91.203.233