Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5481/CT-TTHT về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 5481/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Đình Tấn
Ngày ban hành: 21/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HCM
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 5481/CT-TTHT
V/v: ưu đãi thuế TNDN đối với DNNN cổ phần hoá

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Các Doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi sang Công ty cổ phần.

Thời gian qua, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh có nhận được văn bản của một số doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi sang công ty cổ phần đề nghị hướng dẫn về ưu đãi thuế TNDN và Cục Thuế  đã có nhiều công văn hướng dẫn. Nay, để việc thực hiện  được thống nhất đúng quy định, Cục Thuế TP hướng dẫn rõ thêm như sau:

-Tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần quy định các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa: “Được hưởng ưu đãi về thuế theo quy định của Luật khuyến khích đầu tư trong nước như đối với doanh nghiệp thành lập mới mà không cần phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư ”.

-Tại điểm 1.1, Mục VII, Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004  của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần và Điều 36 Nghị định 187/2004/NĐ-CP có hướng dẫn: “Doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa được hưởng ưu đãi như đối với doanh nghiệp thành lập mới theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư mà không cần phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư ”.

Như vậy, kể từ khi Nghị định 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 có hiệu lực thi hành thì  các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định 51/1999/NĐ- CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước và từ năm 2004 phải đáp ứng các điều kiện  được hưởng ưu đãi theo quy định tại điều 33, điều 34, chương V của  Nghị định 164/2003/ NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp như đối với doanh nghiệp thành lập mới mà không  cần phải làm  thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư .

Trong thời gian từ ngày Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư có hiệu lực thi hành (ngày 25/10/2006) đến trước ngày Nghị định số 24/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực (ngày 21/3/2007) các doanh nghiệp nhà nước  được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chuyển đổi thành công ty cổ phần nếu đáp ứng các điều kiện ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP thì được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp. Các Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ ngày 21/3/2007 không còn được hưởng ưu đãi do cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Cục Thuế TP thông báo để các Công ty biết và thực hiện. Công văn này thay thế cho các văn bản hướng dẫn trước đây không còn phù hợp. Các Công ty có trách nhiệm căn cứ hướng dẫn tại văn bản này rà soát các điều kiện được hưởng ưu đãi (nếu có) của đơn vị để xác định số được miễn giảm hoặc không được miễn giảm để kê khai điều chỉnh theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, đề nghị các Công ty liên hệ với Cục Thuế TP (phòng Tuyên truyền hỗ trợ) để được hướng dẫn thêm.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP HCM“để báo cáo”
- TCT “để báo cáo”
- BLĐ Cục;
- P KTT số 1,3;  
- PTT số 1,2;           
- Lưu HC, TTHT.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Tấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5481/CT-TTHT về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.514
DMCA.com Protection Status

IP: 54.197.24.206