Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5352/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với hoa hồng môi giới tại nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5352/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 25/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 5352/TCT-CS
V/v: chính sách thuế đối với hoa hồng môi giới tại nước ngoài.

 Hà Nội, ngày 25 tháng 12  năm 2007

 

Kính gửi: Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Bông Sen.

 

Trả lời công văn số 52/2007/CV-Lotus IMC ngày 26/11/2007 của Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Bông Sen về chính sách thuế đối với hoa hồng môi giới tại nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2, Mục I, Phần A Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam quy định: “Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh nhưng không hiện diện tại Việt Nam, có thu nhập phát sinh tại Việt Nam, kể cả các Khoản thu nhập từ chuyển giao công nghệ, thu nhập về tiền bản quyền, thu nhập từ hoạt động kinh doanh dich vụ khác của các cá nhân người nước ngoài không hiện diện thương mại tại Việt Nam”.

Về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 05/2005/TT-BTC, Tổng cục Thuế có công văn số 1108/TCT-ĐTNN ngày 29/03/2007 hướng dẫn: “Trường hơp các tổ chức, cá nhân nước ngoài có thu nhập từ dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam thì không thuộc đối tượng nộp thuế tại Việt Nam”;  và liên quan đến nội dung trên Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn tại công văn số 3859/TCT-CS ngày 18/09/2007: “Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ môi giới mua, bán hàng hóa, dịch vụ tại nước ngoài cho các doanh nghiệp Việt Nam là dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng tại nước ngoài do đó không thuộc đối thương nộp thuế tại Việt Nam theo hướng dẫn tại Thông tư 05/2005/TT-BTC”.

Căn cứ quy định và hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH quản lý quỹ và Đầu tư chứng khoán Bông Sen ký Hợp đồng với các tổ chức, cá nhân nước ngoài làm trung gian, môi giới giới thiệu khách hàng nước ngoài sử dụng dịch vụ của Công ty, các hoạt động môi giới, giới thiệu khách hàng được thực hiện tại nước ngoài thì dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng tại nước ngoài không thuộc đối tượng nộp thuế GTGT và thuế TNDN, thuế Thu nhập đối với người có thu nhập cao tại Việt Nam theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Bông Sen biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
 - Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nôi;
- Vụ PC;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

 KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG 
 Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5352/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với hoa hồng môi giới tại nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.906

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188