Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5116/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 07/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5116/TCT-CS
V/v: trả lời về chính sách ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Điện tử - Điện lạnh Đa Linh
Đ/C: Số 64, Tôn Thất Thiệp, Phường Bến nghé, Quận 1, TPHCM

Trả lời văn bản số 90/07/DL-CV ngày 22/10/2007 của Công ty TNHH Điện tử - Điện lạnh Đa Linh hỏi về việc xác định thời gian hưởng ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính đã có hướng dẫn tại công văn số 8842/BTC-TCT ngày 13/07/2005 về việc xác định thời gian bắt đầu được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN, theo đó:

1. Các cơ sở sản xuất kinh doanh mới thành lập được ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN, nếu năm đầu tiên hoạt động kinh doanh dưới 06 tháng trong năm dương lịch mà chưa đăng ký với cơ quan thuế thời gian ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN hoặc đã được giải quyết ưu đãi miễn giảm thuế TNDN thì cơ sở sản xuất, kinh doanh được phép lựa chọn đăng ký với cơ quan thuế áp dụng thời gian miễn, giảm thuế TNDN vào năm đó hoặc năm sau tiếp theo năm đó.

2. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được miễn giảm thuế TNDN trong vòng 5 năm kể từ năm đầu tiên được miễn, giảm thuế mà thời gian được hưởng ưu đãi năm đầu dưới 06 tháng nay đăng ký lại thời gian bắt đầu miễn, giảm vào năm sau thì cơ sở sản xuất kinh doanh xác định số thuế phải nộp đã được miễn giảm trước đó để nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Điện tử-Điện lạnh Đa Linh bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 10/2001 và có phát sinh thu nhập chịu thuế; cách xác định thời gian ưu đãi như hướng dẫn tại công văn 8842/BTC-TCT nêu trên thì Công ty có thể lựa chọn một trong hai cách sau: áp dụng hưởng ưu đãi miễn thuế TNDN ngay trong năm 2001 hoặc kê khai nộp toàn bộ số thuế TNDN phát sinh trong năm 2001 và áp dụng hưởng ưu đãi miễn thuế TNDN từ năm 2002 để được hưởng ưu đãi miễn thuế trọn 12 tháng.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Điện tử-Điện lạnh Đa Linh được biết và liên hệ với Cục thuế địa phương để được giải quyết theo hướng dẫn tại Công văn 8842/BTC-TCT nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế TPHCM;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5116/TCT-CS ngày 07/12/2007 về việc trả lời về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.320

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!