Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 496/TTg-ĐMDN sắp xếp doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 496/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 23/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 496/TTg-ĐMDN
V/v sắp xếp doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tại Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2009 và công văn số 83/UBND-PPLT ngày 11 tháng 03 năm 2010 về việc sắp xếp doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý chuyển Công ty Thương mại - Dầu khí Đồng Tháp và Công ty Xây lắp - Vật liệu xây dựng Đồng Tháp thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trước ngày 1 tháng 7 năm 2010 và thực hiện cổ phần hóa các Công ty này vào thời điểm thích hợp./.   

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động -Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 496/TTg-ĐMDN sắp xếp doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.134
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25