Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4669/BGTVT-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 09/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 4669/BGTVT-TC
V/v : Tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2009

 

Kính gửi : Bộ Tài chính

Bộ Giao thông vận tải nhận được công văn số 9231/BTC-TCDN ngày 29 tháng 6 năm 2009 của Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp. sau khi nghiên cứu, Bộ Giao thông vận tải tham gia một số ý kiến như sau :

1.Đề nghị Bộ Tài chính làm rõ Thông tư này hướng dẫn chênh lệch tỷ giá quy định tại Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hay là hướng dẫn chênh lệch tỷ giá quy định tại Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước vào doanh nghiệp khác.

2. Trường hợp Thông tư này hướng dẫn chênh lệch tỷ giá quy định tại Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 thì :

2.1. Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 23 Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 thì chênh lệch tỷ giá ngoại tệ của các khoản đầu tư xây dựng phát sinh trước thời điểm đưa công trình vào sử dụng không tính vào chi phí sản xuất kinh doanh. Do vậy, đề nghị Bộ Tài chính xem xét xử lý chênh lệch tỷ giá phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản theo hướng :

+ Trường hợp chênh lệch tỷ giá tăng, hạch toán tăng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản;

+ Trường hợp chênh lệch tỷ giá giảm, hạch toán toán tăng chi phí đầu tư xây dựng cơ bản.

2.2. Đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về đầu tư tài chính của doanh nghiệp có phát sinh chênh lệch tỷ giá (chi phí tài chính) nêu tại điểm i khoản 1 Điều 23 Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước vào doanh nghiệp khác.

Trên đây là một số ý kiến tham gia của Bộ Giao thông vận tải về dự thảo Thông tư hướng dẫn chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp để Bộ Tài chính tổng hợp.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Bộ trưởng( để b/c);
- Lưu VT, TC.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4669/BGTVT-TC ngày 09/07/2009 về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.358

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!