Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4416/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 26/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4416/LĐTBXH-LĐTL
V/v mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi: Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Trả lời công văn số 614/BQL-LĐ ngày 11 tháng 11 năm 2008 của quí Ban về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Ngày 10/10/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 110/2008/NĐ-CP và Nghị định số 111/2008/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu theo 4 vùng áp dụng đối với người lao động làm việc trong các loại hình doanh nghiệp từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. Việc phân chia theo 4 vùng để quy định mức lương tối thiểu nêu trên dựa trên cơ sở 4 nhóm yếu tố liên quan trực tiếp đến vấn đề lao động, tiền công của từng vùng, gồm: Yếu tố kinh tế (mức tăng trưởng GDP, năng suất lao động xã hội và chỉ số giá tiêu dùng); Yếu tố xã hội (tỉ lệ hộ nghèo, mức chi tiêu dân cư bình quân), Mức độ phát triển của thị trường lao động (tỷ lệ lao động làm công ăn lương, mặt bằng tiền công trên thị trường, qui mô doanh nghiệp) và chính sách ưu đãi của Nhà nước theo 8 vùng kinh tế, vùng kinh tế trọng điểm, vùng ưu đãi đầu tư.

Trên cơ sở rà soát các yếu tố thực tế tại địa phương, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã có công văn số 5554/UBDN-VX ngày 24/9/2008 đề nghị việc phân chia các vùng thuộc địa bàn thành phố Hải Phòng, trong đó đề nghị huyện Thủy Nguyên và huyện An Dương thành phố Hải Phòng thuộc vùng 2 (mức lương tối thiểu vùng 2 đối với doanh nghiệp trong nước là 740.000 đồng/tháng, đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 1.080.000 đồng/tháng). Căn cứ đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổng hợp, cân đối chung và trình Chính phủ ban hành các Nghị định nêu trên. Trong năm 2009, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương tiếp tục trao đổi, điều chỉnh việc phân vùng cho phù hợp.

Đề nghị Ban quản lý khu Kinh tế Hải Phòng hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4416/LĐTBXH-LĐTL ngày 26/11/2008 về việc mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.482
s251

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.211