Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4327/VPCP-QHQT về việc bổ sung mục tiêu kinh doanh của Công ty TNHH Honest Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4327/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 26/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4327/VPCP-QHQT
V/v bổ sung mục tiêu kinh doanh của Công ty TNHH Honest Việt Nam

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Ban Quản lý các Khu công nghiệp – Khu chế xuất Hà Nội.

 

Xét đề nghị của Ban quản lý các Khu công nghiệp – Khu chế xuất Hà Nội tại văn bản số 282/ĐT-BQL ngày 20 tháng 4 năm 2009 về việc bổ sung mục tiêu kinh doanh của Công ty TNHH Honest Việt Nam, ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương liên quan (Bộ Công Thương tại văn bản số 4255/BCT-KH ngày 12 tháng 5 năm 2009, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3399/BKH-QLKKT ngày 15 tháng 5 năm 2009, của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 1818/BTNMT-KH ngày 29 tháng 5 năm 2009, của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại văn bản số 5074/UBND-CT ngày 04 tháng 6 năm 2009), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Việc bổ sung mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh với những nội dung cụ thể theo đề nghị của Ban Quản lý các Khu công nghiệp – Khu chế xuất Hà Nội đã được các Bộ, ngành liên quan xác định rõ là không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, vì vậy không có cơ sở để xem xét.

2. Ban Quản lý các Khu công nghiệp – Khu chế xuất Hà Nội tiếp tục thực hiện nghiêm chức năng quản lý nhà nước trực tiếp trên địa bàn, theo đó thường xuyên theo dõi, giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về xuất nhập khẩu và thực hiện các cam kết về bảo vệ môi trường của doanh nghiệp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, Các PTT: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm, Hoàng Trung Hải (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, các Vụ KTTH, KTN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4327/VPCP-QHQT về việc bổ sung mục tiêu kinh doanh của Công ty TNHH Honest Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


982

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227