Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4301/VPCP-KTN về việc ưu đãi đầu tư áp dụng cho Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam tại Long Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4301/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 01/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 4301/VPCP-KTN
V/v ưu đãi đầu tư áp dụng cho Tổ hợp HD Long Sơn

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi: Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có công văn số 4355/DKVN-HĐQT ngày 20 tháng 6 năm 2008 trình Thủ tướng Chính phủ về các ưu đãi đầu tư áp dụng cho Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (bản chụp công văn gửi kèm).

Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, đề nghị các cơ quan có ý kiến bằng văn bản, gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 12 tháng 7 năm 2008./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban ND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ: TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4), MT.(15b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4301/VPCP-KTN về việc ưu đãi đầu tư áp dụng cho Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam tại Long Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.774
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219