Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4198/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 14/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4198/TCHQ-GSQL
V/v hoạt động bảo hành, sửa chữa sản phẩm của DN có vốn đầu tư nước ngoài.

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công Thương.

 

Hiện nay, Cục Hải quan địa phương đang vướng mắc trong việc giải quyết thủ tục tái nhập các sản phẩm của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất tại Việt Nam để bảo hành, sửa chữa theo yêu cầu của khách hàng nước ngoài, sau đó tái xuất trả lại cho khách hàng nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Tại khoản 3, Điều 13, Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định: “Thương nhân được quyền tạm nhập hàng hóa mà thương nhân đã xuất khẩu để tái chế, bảo hành theo yêu cầu của thương nhân nước ngoài và tái xuất khẩu trả lại thương nhân nước ngoài. Thủ tục tạm nhập – tái xuất giải quyết tại Hải quan cửa khẩu”.

- Tại điểm 3.a, phần II, Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được tạm nhập các hàng hóa sau để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam: “Sản phẩm đã XK để bảo hành, sửa chữa hoặc thay thế sau đó tái XK".

- Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 1a, Điều 21, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định: Nhà đầu tư có nghĩa vụ tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư, thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung văn bản đăng ký đầu tư, nội dung Giấy chứng nhận đầu tư.

Do vậy, căn cứ các quy định và hướng dẫn trên, Tổng cục Hải quan kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương có ý kiến đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhưng trong giấy chứng nhận đầu tư không có hoạt động bảo hành, sửa chữa thì có được tái nhập sản phẩm do chính doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam để sửa chữa, bảo hành không?

Tổng cục Hải quan rất mong sớm nhận được ý kiến của Quý Bộ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4198/TCHQ-GSQL ngày 14/07/2009 về việc hoạt động bảo hành, sửa chữa sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.390

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!