Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4126/TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung một số vấn đề về tài chính khi thực hiện cổ phần hoá

Số hiệu: 4126/TC/TCDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 08/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4126/TC/TCDN
V/v hướng dẫn bổ sung một số vấn đề về tài chính khi thực hiện cổ phần hoá

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2005

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 4126 TC/TCDN NGÀY 8 THÁNG 4 NĂM 2005 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN BỔ SUNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TÀI CHÍNH KHI THỰC HIỆN CỔ PHẦN HOÁ

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các Tổng công ty Nhà nước

Để đẩy nhanh vững chắc cổ phần hoá công ty Nhà nước theo tinh thần Chỉ thị số 04/2005/CT-TTg ngày 17/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Tổng công ty Nhà nước:

1. Chỉ đạo các công ty Nhà nước thuộc diện cổ phần hoá năm 2005:

- Hoàn thành việc lập báo cáo tài chính năm 2004.

- Phối hợp với cơ quan thuế thực hiện quyết toán thuế.

- Chủ động xử lý tồn tại về tài chính, tài sản, công nợ tồn đọng; phối hợp với các cơ quan liên quan và Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp để xử lý dứt điểm các khoản nợ và tài sản tồn đọng trước khi cổ phần hoá.

Đối với doanh nghiệp có tình hình tài chính xấu, khi xây dựng phương án xử lý tài chính, nợ và tài sản tồn đọng theo quy định hiện hành, nếu doanh nghiệp không còn vốn Nhà nước, đề nghị cơ quan quyết định cổ phần hoá thực hiện hình thức bán đấu giá hoặc phá sản doanh nghiệp.

2. Lựa chọn doanh nghiệp đủ điều kiện đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán để chỉ đạo người đại diện phần vốn Nhà nước tại công ty cổ phần thông qua quyền cổ đông biểu quyết đưa ra niêm yết hoặc đăng ký giao dịch.

3. Rà soát để quyết định bán bớt cổ phần của Nhà nước tại các công ty cổ phần gắn với việc thực hiện niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán (đặc biệt đối với những công ty cổ phần mà Nhà nước đang nắm giữ trên 50% vốn điều lệ).

4. Giám sát chất lượng cung cấp dịch vụ định giá, bán cổ phần của các công ty kiểm toán, công ty chứng khoán và tổ chức định giá; kịp thời phản ánh về Bộ Tài chính các trường hợp vi phạm quy định của Nhà nước về định giá doanh nghiệp, đấu giá bán cổ phần, bí mật thông tin trong công tác đấu giá để có giải pháp xử lý. 

 

Lê Thị Băng Tâm

(Đã Ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4126/TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung một số vấn đề về tài chính khi thực hiện cổ phần hoá

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.976
DMCA.com Protection Status