Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4087/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn pháp luật lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 4087/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 29/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4087/LĐTBXH-LĐTL
V/v hướng dẫn pháp luật lao động

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Hà Nội
(Số 115, Đường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 366CV/SCPVTNNHN ngày 16/10/2009 của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Hà Nội về việc trợ cấp mất việc, thôi việc của công ty cổ phần, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại tiết b, khoản 6, điều 27 Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ thì trường hợp người lao động bị mất việc, thôi việc trong 4 năm tiếp theo thì công ty cổ phần có trách nhiệm thanh toán 50% tổng mức trợ cấp theo quy định của Bộ luật Lao động, số còn lại được Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thanh toán.

Theo văn bản số 12232/BTC-TCDN ngày 31/8/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn trợ cấp mất việc, thôi việc của công ty cổ phần thì Thủ tướng Chính phủ đã cho phép bổ sung đối tượng được hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương để giải quyết chế độ lao động dôi dư (có tên trong danh sách lao động thường xuyên tại thời điểm quyết định cổ phần hóa) từ năm thứ 2 đến năm thứ 5 cho các doanh nghiệp độc lập trực thuộc Bộ, ngành, địa phương thực hiện cổ phần hóa theo Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ.

Như vậy, từ năm thứ 2 đến năm thứ 5 kể từ ngày Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, người lao động (có tên trong danh sách lao động thường xuyên tại thời điểm quyết định cổ phần hóa) của Công ty thôi việc thì được hỗ trợ 50% tổng mức trợ cấp theo quy định tại tiết b, khoản 6, điều 27 Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ nêu trên từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương.

Về trình tự, thủ tục để được hỗ trợ kinh phí từ Quỹ theo văn bản số 12232/BTC-TCDN ngày 31/8/2009 của Bộ Tài chính, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Tài chính để được hướng dẫn cụ thể.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để quý Công ty biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.  

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4087/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn pháp luật lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.311

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.238.77