Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4075/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc chi thù lao cho ủy viên Hội đồng quản trị. Ban kiểm tra Quỹ tín dụng nhân dân tính vào chi phí hợp lý khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Số hiệu: 4075/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 10/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 4075/TCT-DNK
V/v: Thù lao cho thành viên

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Liên minh HTX tỉnh An Giang

Trả lời công văn không số ngày 10/10/2005 của Liên Minh HTX tỉnh An Giang V/v chi thù lao cho ủy viên Hội đồng quản trị. Ban kiểm tra Quỹ tín dụng nhân dân tính vào chi phí hợp lý khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 2 Mục IV Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, chủ hộ cá thể, cá nhân kinh doanh. Thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng quản trị của các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không được tính vào chi phí hợp lý.

Theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân thì: Thông qua phương án do Hội đồng quản trị xây dựng về mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, mức lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và các nhân viên làm việc tại quỹ tín dụng nhân dân để Đại hội thành viên quỹ thảo luận về quyết định.

Căn cứ các quy định trên đối với Quỹ tín dụng nhân dân:

- Nếu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Quỹ không trực tiếp tham gia hoạt động kinh doanh của đơn vị thì khoản thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Quỹ không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Nếu thành viên Hội đồng qủan trị, Ban Kiểm soát Quỹ trực tiếp tham gia hoạt động kinh doanh của đơn vị thì khoản thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Quỹ được Đại hội thành viên quỹ quyết định thông qua được tính vào chí phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp mà không cần phải có hợp đồng lao động giữa Quỹ tín dụng nhân dân với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Quỹ.

Tổng cục Thuế thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế tỉnh An Giang
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4075/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc chi thù lao cho ủy viên Hội đồng quản trị. Ban kiểm tra Quỹ tín dụng nhân dân tính vào chi phí hợp lý khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.891

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.97.53