Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3946/TCHQ-GSQL về việc xử lý mất tờ khai hàng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3946/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 03/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3946/TCHQ-GSQL
V/v xử lý mất tờ khai hàng gia công

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Trả lời công văn số 3294/HQHP-NV ngày 02/7/2009 của Cục Hải quan Hải Phòng về việc xử lý mất tờ khai hàng gia công của Công ty May 10, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với trường hợp mất tờ khai toàn bộ (cả bản lưu Hải quan và bản lưu người khai hải quan) đối với hàng gia công thì khi kiểm tra, đối chiếu số liệu do doanh nghiệp kê khai và các chứng từ kèm theo (phiếu nhập kho, phiếu xuất kho …) với số liệu trên sổ sách, số liệu trên hệ thống máy tính của cơ quan Hải quan, nếu số liệu có chênh lệch thì yêu cầu doanh nghiệp nộp thuế phần chênh lệch.

Theo quy định tại khoản 5, điều 3 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính thì trường hợp doanh nghiệp đang có nợ thuế quá hạn thì không được ân hạn thuế. Đối với trường hợp của Công ty may 10, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng kiểm tra cụ thể, nếu số tiền nợ thuế quá hạn là số tiền thuế đã được chấp nhận đưa vào thanh khoản thì xem xét ân hạn thuế cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Công ty May 10 (để thực hiện)
(đ/c Sài Đồng – Long Biên, Hà Nội);
- Vụ KTTT (để phối hợp);
- Trang Website;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3946/TCHQ-GSQL về việc xử lý mất tờ khai hàng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.154

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91