Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3769/BNV-TCPCP về báo cáo hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 3769/BNV-TCPCP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Ngọc Lâm
Ngày ban hành: 27/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 3769/BNV-TCPCP
V/v Báo cáo hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp người VN ở nước ngoài

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh

Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác tổ chức, hoạt động và quản lý Hội năm 2007, Bộ Nội vụ đề nghị Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tổng kết về tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài và Câu lạc bộ Khoa học Kỹ thuật Việt kiều trên địa bàn thành phố.

Báo cáo tổng kết cần tập trung vào các nội dung chính sau đây:

1. Cơ sở pháp luật cho phép thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài và Câu lạc bộ Khoa học kỹ thuật Việt kiều (sau đây gọi tắt là Hiệp hội và Câu lạc bộ).

2. Mô hình tổ chức của Hiệp hội và Câu lạc bộ.

3. Các kết quả hoạt động từ 2005 đến nay, tập trung nêu rõ hiệu quả hoạt động năm 2007.

4. Đánh giá mô hình tổ chức và kết quả hoạt động của các loại hình Hiệp hội và Câu lạc bộ, phân tích những mặt thuận, những mặt chưa thuận.

5. Về việc phân cấp quản lý nhà nước đối với Hiệp hội và Câu lạc bộ.

6. Những đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước về cơ chế, chính sách cũng như các quy định của pháp luật để tạo điều kiện cho Hiệp hội và Câu lạc bộ phát triển và hoạt động có hiệu quả.

Báo cáo xin gửi về Bộ Nội vụ (37A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội) trước ngày 10/1/2008.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCPCP.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ  
Nguyễn Ngọc Lâm 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3769/BNV-TCPCP ngày 27/12/2007 về báo cáo hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.106

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.239.91