Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3622/BGDĐT-VP về việc hướng dẫn khen thưởng các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm có đóng góp hỗ trợ cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 3622/BGDĐT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bành Tiến Long
Ngày ban hành: 04/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 3622/BGDĐT-VP
V/v Hướng dẫn khen thưởng các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm có đóng góp hỗ trợ cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các sở Giáo dục và Đào tạo;
- Các đại học, học viện các trường đại học và cao đẳng;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam;
- Hội Cựu giáo chức Việt Nam;
- Hội Khuyến học Việt Nam;
- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 

Tháng 6 năm 2007 tại Hội trường Ba Đình, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã long trọng tổ chức Lễ tuyên dương các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo Việt Nam lần thứ Nhất. Thực hiện Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; nhằm tiếp tục ghi nhận và biểu dương những công lao đóng góp hỗ trợ tích cực của các doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước, các cá nhân có tấm lòng hảo tâm cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo từ năm 2007 đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến tổ chức Lễ tuyên dương các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm có đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo Việt Nam lần thứ 2 vào tháng 9 năm 2009.

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn khen thưởng các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG KHEN THƯỞNG:

1. Các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân trong và ngoài nước, các tổ chức trong và ngoài nước (gọi tắt là tập thể);

2. Các nhà hảo tâm trong và ngoài nước (gọi tắt là cá nhân);

Các tập thể và cá nhân chấp hành tốt luật pháp của Nhà nước Việt Nam và đã đóng góp hoặc chủ trì việc tổ chức quyên góp để đóng góp cho phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo Việt Nam từ năm 2007 đến tháng 6 năm 2009 và các tập thể và cá nhân có đóng góp cho ngành giáo dục từ năm 1990 đến 2009 mà chưa được ghi nhận, với các hình thức như: Xây dựng, tổ chức quyên góp để xây dựng, góp tiền xây dựng trường, lớp học; góp tiền hoặc tổ chức quyên góp để trang bị máy vi tính, phòng thí nghiệm, bàn ghế và các đồ dùng học tập khác; Đóng góp hoặc tổ chức quyên góp vào quỹ học bổng đã được đăng ký thành lập hoặc cấp học bổng cho học sinh và sinh viên; tặng, hiến đất đai để xây dựng trường học. Tất cả các đóng góp nói trên do tập thể hoặc cá nhân thực hiện được gọi chung là đóng góp cho phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

II. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG:

1. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

2. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”;

3. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Kèm theo Bằng khen và Kỉ niệm chương mỗi tập thể và cá nhân được tặng biểu trưng của Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận công lao đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

III.TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG:

1. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các cá nhân từ năm 2007 đến tháng 6 năm 2009 đã đóng góp cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo từ 200 triệu đồng trở lên; các tập thể đã đóng góp từ 500 triệu đồng trở lên.

Đối với cá nhân có thành tích đóng góp từ năm 1990 đến nay chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyên dương thì tổng kinh phí đóng góp từ 300 triệu đồng trở lên; với tập thể thì tổng kinh phí từ 1 tỷ đồng trở lên.

2. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”

Kỷ niệm chương chỉ được tặng một lần, cho các cá nhân đã đóng góp cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo với tổng kinh phí từ 700 triệu đồng trở lên hoặc tặng cho cá nhân có sáng kiến tổ chức, huy động ủng hộ cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo được từ 1,5 tỷ đồng trở lên; Các cá nhân đã được tuyên dương lần thứ nhất nhưng chưa được trao tặng kỷ niệm chương và từ năm 2007 đến tháng 6 năm 2009 tiếp tục đóng góp cho ngành giáo dục từ 250 triệu đồng trở lên.

3. Các hình thức khen thưởng khác

a. Với các cá nhân hoặc tập thể có đóng góp đặc biệt to lớn, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

b. Trong các trường hợp cá nhân có mức đóng góp thấp hơn về giá trị vật chất, song xét hoàn cảnh cụ thể, những đóng góp đó có ý nghĩa xã hội lớn lao vẫn được xem xét khen thưởng với hình thức phù hợp.

IV. QUY TRÌNH XÉT, ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG:

1. Hướng dẫn khen thưởng này được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các tập thể, cá nhân có đóng góp thuộc diện được khen thưởng theo hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi mình sinh sống hoặc có trụ sở làm việc chính. Hồ sơ được làm theo mẫu gửi kèm, có xác nhận về mức đóng góp của các đơn vị, tỉnh nhận đóng góp đó.

Riêng đất tặng, hiến để xây trường lấy theo giá trị đất vào thời điểm năm 2009 do Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh xác nhận như quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đền bù đất đai cho nhân dân khi thu hồi đất để xây trường học.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam; Các cơ quan báo chí; Hội Cựu giáo chức; Hội Khuyến học Việt Nam; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giới thiệu hướng dẫn khen thưởng này đến các tập thể và cá nhân đã có đóng góp, hỗ trợ và hướng dẫn các tập thể và cá nhân làm hồ sơ đề nghị khen thưởng.

3. Các sở giáo dục và đào tạo, các trường, đơn vị trực thuộc Bộ, các đơn vị nhận tài trợ tổ chức xem xét, thẩm định các hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi đến. Văn bản đề nghị của các đơn vị kèm theo hồ sơ các đối tượng liên quan gửi về Hội đồng Thi đua-Khen thưởng ngành giáo dục trước ngày 15 tháng 6 năm 2009.

4. Hội đồng Thi đua-Khen thưởng ngành giáo dục sẽ tiến hành xét chọn các tập thể và cá nhân do các đơn vị gửi về, trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng hoặc trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đối với các tập thể và cá nhân có đóng góp đặc biệt xuất sắc.

V. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG: (2 BỘ)

1. Tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đơn vị trực thuộc Bộ, các đơn vị nhận tài trợ có danh sách kèm theo.

2. Trích ngang tóm tắt báo cáo thành tích của các tập thể và cá nhân được đề nghị khen thưởng (ghi rõ mức đóng góp hoặc tính thiết thực, hiệu quả của việc đóng góp phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo).

3. Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng của các tập thể và cá nhân.

VI. THỜI HẠN NỘP VÀ NƠI NHẬN HỒ SƠ KHEN THƯỞNG:

1. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 15 tháng 6 năm 2009 (tính theo dấu bưu điện).

2. Đối với các đơn vị (như kính gửi) đề nghị tổng hợp danh sách đề nghị khen thưởng và tổng số tiền được hỗ trợ từ tháng 1 năm 2007 đến tháng 6 năm 2009 trên tổng số tiền được hỗ trợ từ năm 1990 đến nay (bao gồm các trường hợp đang được đề nghị khen vào lần 2 năm 2009; số chưa đủ tiêu chuẩn đề nghị khen trong đợt này và tổng số tiền được tài trợ từ năm 1990 đến tháng 6 năm 2009).

3. Nơi nhận hồ sơ: Phòng Thi đua-Khen thưởng, Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49, Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai, thực hiện. Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc hoặc phát sinh đề nghị phản ảnh về thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Giáo dục (Phòng Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo) qua các số máy: 04.38692013; 04.36230767 hoặc số máy 0913065559; 0987698326 để được giải đáp.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên ;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Quốc hội; (Để b/c)
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban TĐKT TW;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng (để bc và chỉ đạo);
- Các Cơ quan Thông tấn, báo chí;
- Các đơn vị thuộc CQ Bộ (để thực hiện);
- Trung tâm Tin học Bộ GD&ĐT;
 (để phổ biến trên mạng www.moet.gov.vn)
- Lưu : VT, PTĐKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Bành Tiến Long

 

Mẫu 1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số          /TTr-GDĐT

………, ngày … tháng … năm 2009

 

TỜ TRÌNH

Về việc: Đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Căn cứ vào văn bản số /BGDĐT-VP ngày tháng năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn khen thưởng các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm có đóng góp hỗ trợ cho sự nghiệp giáo dục-đào tạo giai đoạn 2007-2009;

- Căn cứ vào các thành tích đóng góp hỗ trợ cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân trong và ngoài nước, Sở Giáo dục và Đào tạo đã cùng với các cơ quan chức năng trong tỉnh xem xét, thẩm định hồ sơ, lựa chọn và đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen cho ...... tập thể và...... cá nhân (trong đó có..... tập thể ngoài nước và ...... cá nhân là người nước ngoài).

(Có danh sách và báo cáo tóm tắt thành tích kèm theo)

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu 2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số          /TTr-GDĐT

………, ngày … tháng … năm 2009

 

TỜ TRÌNH

Về việc: Đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Căn cứ Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 27/2005/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2005;

- Căn cứ vào văn bản số /BGDĐT-VP ngày tháng năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn khen thưởng các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm có đóng góp hỗ trợ cho sự nghiệp giáo dục-đào tạo giai đoạn 2007-2009;

- Căn cứ vào các thành tích đóng góp hỗ trợ cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân trong và ngoài nước, Sở Giáo dục và Đào tạo đã cùng với các cơ quan chức năng trong tỉnh xem xét, thẩm định hồ sơ, lựa chọn và đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho ...... cá nhân (trong đó có...... người nước ngoài).

(Có danh sách và báo cáo tóm tắt thành tích kèm theo)

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

………, ngày … tháng … năm 2009

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CỦA TẬP THỂ

Đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Tên đơn vị: Năm thành lập:

- Địa chỉ:

I. Những thành tích của đơn vị đóng góp hỗ trợ cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo

 

 

 

II. Quá trình được khen thưởng của đơn vị

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CÁC ĐƠN VỊ, TỈNH
nhận được sự hỗ trợ, đóng góp

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

………, ngày … tháng … năm 2009

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

Đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Kỷ niệm chương“Vì sự nghiệp giáo dục”

- Họ và Tên :

- Ngày, tháng, năm sinh:

- Giới tính:         Dân tộc:

- Chức vụ:

- Địa chỉ:

I. Những thành tích của cá nhân đóng góp hỗ trợ cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo

 

 

 

II. Quá trình được khen thưởng

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CÁC ĐƠN VỊ, TỈNH NHẬN ĐƯỢC SỰ HỖ TRỢ, ĐÓNG GÓP

NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3622/BGDĐT-VP về việc hướng dẫn khen thưởng các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm có đóng góp hỗ trợ cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.447
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.23.160