Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3522/TCT-CS về việc thuế cước và thuế đối với nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3522/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3522/TCT-CS
V/v thuế cước và thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 021-08/CV ngày 16/07/2008 của Công ty vận tải tàu biển và thuê tàu Nam Long (Công ty Nam Long) hỏi về chính sách thuế cước và thuế nhà thầu áp dụng đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế đối với cước phí vận chuyển hàng hóa bằng tàu biển của các hãng tàu nước ngoài.

Tại điểm 1 Mục I Thông tư số 16/1999/TT-BTC ngày 04/02/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế cước đối với hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng tàu biển của các hãng tàu nước ngoài vào Việt Nam khai thác vận tải quy định về đối tượng nộp thuế cước bao gồm: “Tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng tàu biển thông qua các đại lý xếp dỡ, giao nhận vận chuyển là các tổ chức, cá nhân Việt Nam nhưng các tổ chức, cá nhân nước ngoài là người chịu trách nhiệm pháp lý đối với hàng hóa của chủ hàng”.

Tại điểm 1 mục IV của Thông tư số 16/1999/TT-BTC nêu trên hướng dẫn “Bộ Tài chính ủy quyền cho các đơn vị làm đại lý tàu biển đã được Cục Hàng hải Việt Nam cấp giấy phép hoạt động đại lý tàu biển và các đại lý giao nhận hàng hóa vận chuyển cho các hãng vận tải nước ngoài trực tiếp thu thuế cước và nộp ngân sách Nhà nước theo quy định tại Thông tư này. Đơn vị làm đại lý tàu biển, đại lý giao nhận hàng hóa vận chuyển của các hãng vận tải thuộc tổ chức, cá nhân nước ngoài, ngoài việc đăng ký, kê khai nộp thuế về hoạt động đại lý và hoạt động kinh doanh khác của đơn vị mình, phải thực hiện đăng ký kê khai nộp thuế cước với Cục thuế địa phương”.

Căn cứ theo các hướng dẫn trên, trường hợp Công ty Nam Long thuê tàu nước ngoài vận chuyển hàng hóa thì Công ty Nam Long không thuộc đối tượng nộp thuế cước. Trường hợp các chủ tàu nước ngoài trực tiếp thực hiện hoạt động vận tải, phát hành vận đơn, thu xếp làm thủ tục cho tàu vào các cảng biển Việt Nam thông qua các Đại lý tàu biển tại Việt Nam thì các Đại lý tàu biển Việt Nam có trách nhiệm khai và nộp thuế cước.

Để có căn cứ xác định việc các chủ tàu đã thực hiện nghĩa vụ thuế, Công ty Nam Long đề nghị chủ tàu đã thực hiện nghĩa vụ thuế (thông qua các đơn vị Đại lý tàu biển) cung cấp tài liệu, chứng từ chứng minh đã kê khai nộp thuế. Trường hợp Công ty Nam Long đã yêu cầu các đơn vị đại lý cung cấp tài liệu nhưng không được đáp ứng thì Công ty Nam Long cung cấp danh sách các hãng tàu nước ngoài ký hợp đồng thuê tàu với Công ty Nam Long, danh sách Đại lý tàu biển của các hãng tàu nước ngoài và đề nghị Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn cụ thể.

2. Về thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

Tại điểm 1 Phần A Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và các cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh từ Việt Nam hướng dẫn: “Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh nhưng không hiện diện tại Việt Nam, có thu nhập phát sinh tại Việt Nam, kể các các khoản thu nhập từ chuyển giao công nghệ, thu thập về tiền bản quyền, thu nhập từ hoạt động kinh doanh dịch vụ khác của các cá nhân người nước ngoài không hiện diện thương mại tại Việt Nam”.

Căn cứ theo hướng dẫn trên, trường hợp Công ty Nam Long thuê tàu của các hãng tàu nước ngoài để thực hiện hoạt động khai thác vận chuyển hàng hóa, thì khi thanh toán tiền thuê tàu cho các hãng tàu nước ngoài Công ty phải thực hiện khai nộp thuế nhà thầu thay cho hãng tàu theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn Công ty TNHH vận tải biển và thuê tàu Nam Long căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để xác định nghĩa vụ thuế theo đúng quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH VT biển và thuê tàu Nam Long;
- Vụ PC, CĐKT, CST;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3522/TCT-CS về việc thuế cước và thuế đối với nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.544
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77