Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 345/BXD-TCCB về việc báo cáo thực trạng tổ chức và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 345/BXD-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 04/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 345/BXD-TCCB
V/v Báo cáo thực trạng tổ chức và kết quả hoạt động SXKD năm 2007

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi: Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tổng công ty, Công ty độc lập thuộc Bộ Xây dựng

Ngày 28-02-2008, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 71/BXD-TCCB yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tổng công ty, Công ty độc lập thuộc Bộ chỉ đạo việc lập báo cáo thực trạng tổ chức và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007 của đơn vị theo 05 mẫu biểu kèm theo và gửi về Bộ (Vụ tổ chức cán bộ) chậm nhất vào ngày 15-03-2008.

Tuy nhiên, theo yêu cầu của Uỷ ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội; Bộ yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tổng công ty, Công ty độc lập thuộc Bộ khẩn trương hoàn thành báo cáo trên và báo cáo bổ sung về vấn đề xử lý đất đai, mua bán cổ phiếu theo nội dung ghi tại Biểu số 06, 07 kèm theo văn bản này, gửi về Bộ chậm nhất vào ngày 10-03-2008 để Bộ tổng hợp, báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để B/cáo);
- Các Vụ : KTTC, KHTK, QLN, XL;
- Lưu VP, TCCB, ĐMDN – AV (35).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 345/BXD-TCCB về việc báo cáo thực trạng tổ chức và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.983
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.73.255