Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3198/LĐTBXH-TL ngày 17/09/2004 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội về việc quy chế trả tiền lương của DNNN

Số hiệu: 3198/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 17/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3198/LĐTBXH-TL
V/v Quy chế trả lương của DNNN

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2004

 

Kính gửi: Đảng uỷ khối cơ quan kinh tế Trung ương

 

Trả lời công văn số 1065 - CV/ĐUK ngày 15/9/2004 của Đảng uỷ khối cơ quan Kinh tế Trung ương về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành TW Đảng khoá IX về tiếp tục sắp xếp đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và kết luận của Bộ Chính trị số 93-TB/TW ngày 30/12/2002 về Đề án Cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công đều khẳng định doanh nghiệp nhà nước được tự chủ trong việc xếp lương và trả lương, trả thưởng trên cơ sở năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trên cơ sở các Nghị quyết của TW, các quy định trong Bộ luật Lao động, Luật doanh nghiệp nhà nước, Nghị định số 28/CP ngày 28/3/1997, số 03/2001/NĐ-CP ngày 11/01/2001 của Chính phủ đều quán triệt nguyên tắc của Nghị quyết Trung ương là doanh nghiệp được tự chủ trong việc trả lương trên cơ sở năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh theo quy chế trả lương do doanh nghiệp xây dựng.

2. Để bảo đảm dân chủ, công khai trong việc trả lương, theo các Nghị định nói trên, khi công ty xây dựng quy chế trả lương thì việc xác định độ giãn cách giữa người có mức lương thấp nhất và cao nhất phải chống phân phối bình quân, khuyến khích lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao có nhiều đóng góp vào hiệu quả kinh doanh của công ty. Quy chế trả lương này phải có sự tham gia góp ý của Ban chấp hành Công đoàn cùng cấp, được hội nghị công nhân, viên chức hoặc hội nghị đại biểu công nhân, viên chức của công ty thông qua, phổ biến công khai đến người lao động và đăng ký với cơ quan giao đơn giá tiền lương. Trong quá trình thực hiện nếu xét thấy có những vướng mắc hoặc chưa phù hợp thì đại hội công nhân, viên chức của công ty xem xét sửa đổi, bổ sung quy chế đã được ban hành.

3. Để giúp các công ty xây dựng quy chế trả lương ngày 29/12/1998 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có công văn số 4320/LĐTBXH-TL hướng dẫn nghiệp vụ về vấn đề này. Theo luật Ban hành văn bản thì đây không phải là văn bản pháp quy mà chỉ là văn bản hướng dẫn nghiệp vụ để giúp các công ty thực hiện việc trả lương tốt hơn trong tình hình tại thời điểm hướng dẫn còn không ít các doanh nghiệp nhà nước vẫn còn phân phối bình quân (độ giãn cách chỉ từ 2 - 3 lần).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Đảng uỷ khối cơ quan Kinh tế Trung ương được biết.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3198/LĐTBXH-TL ngày 17/09/2004 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội về việc quy chế trả tiền lương của DNNN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.242
DMCA.com Protection Status