Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 316/LĐTBXH-LĐVL ngày 5/02/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc mua cổ phần ưu đãi của người lao động trong doanh nghiệp nhà nước Cổ phần hoá

Số hiệu: 316/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 05/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 316/LĐTBXH-LĐVL
V/v mua cổ phần ưu đãi của người lao động trong doanh nghiệp nhà nước CPH

Hà Nội, ngày 05 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi: Ban Chấp hành công đoàn Xí nghiệp Bánh mứt kẹo Hà Nội

Trả lời thư hỏi đề ngày 20/01/2004 của BCH công đoàn xí nghiệp về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định 64/202/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần và điềm 4, điểm 7 Mục I (những quy định chung) Thông tư số 15/2002/TT-LĐTBXH ngày 23/10/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần. Trường hợp của Quý công đoàn xí nghiệp hỏi thì:

- Người lao động được mua cổ phần ưu đãi được áp dụng theo thời điểm của Quyết định số 5482/QĐ-UB ngày 12/9/2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố.

- Những người lao động được tuyển dụng sau ngày quyết định đó thì không được mua cổ phần giá ưu đãi.

- Những người lao động không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 64/2002/NĐ-CP; Điểm 4 Mục I Thông tư số 15/2002/TT-LĐTBXH có quyền mua cổ phần theo giá không ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Điều 23, Điều 24 của Nghị định số 64/CP.

Đề nghị Quý BCH Công đoàn xí nghiệp nghiên cứu kỹ văn bản để hướng dẫn cho doanh nghiệp thực hiện chính sách đối với người lao động./.

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 316/LĐTBXH-LĐVL ngày 5/02/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc mua cổ phần ưu đãi của người lao động trong doanh nghiệp nhà nước Cổ phần hoá

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.158
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45