Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3142/TCT-CS về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3142/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 20/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3142/TCT-CS   
V/v chính sách thuế TNDN    

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Khải Tụ Việt Nam
(121 Tân Hải, phường 13, quận Tân Bình TPHCM)

 

Trả lời công văn số 01/KPT/08 ngày 19/1/2008 của Công ty TNHH Khải Tụ Việt Nam về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Khoản 2 Điều 4 Chương II Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa, hoàn thành dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ”.

Tại điểm 1 Mục IV Phần C Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP nêu trên quy định: “Thời điểm xác định doanh thu tính thuế là thời điểm bên bán chuyển giao quyền sử dụng đất, quyền thuê đất cho bên mua, không phụ thuộc việc bên mua đã đăng ký quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất, xác lập quyền thuê đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Căn cứ vào các quy định nêu trên, Công ty TNHH Khải Tụ có chuyển nhượng đất thuê trong khu công nghiệp Mỹ Xuân A theo hợp đồng chuyển nhượng ngày 3/1/2007 và hóa đơn thu tiền nhà xưởng trên khu đất chuyển nhượng ngày 18/10/2007 thì thời điểm xác định doanh thu để tính thuế thu nhập doanh nghiệp là kỳ tính thuế năm 2007. Vì vậy, nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo Nghị định số 24/2007/NĐ-CP và Thông tư số 134/2007/TT-BTC .

2. Công ty TNHH Khải Tụ là cơ sở sản xuất mới thành lập theo giấy phép đầu tư số 16/GP-KCN-BV ngày 28/5/2003 từ dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, trong quá trình triển khai dự án nhà máy, Công ty xét thấy dự án đầu tư khó thực hiện nên năm 2007 Công ty đã chuyển nhượng lại phần đất đã thuê của Công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (IDICO) và vốn đầu tư cơ bản còn dở dang trên phần đất đó thì thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng nêu trên không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo giấy phép đầu tư đã cấp và phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC,
- Cục thuế tỉnh BR-VT;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3142/TCT-CS về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.014

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102